Ny rapport föreslår åtgärder mot skatteflykt

Emma Fastesson Lindgren har skrivit rapporten ”Transparensens triumf”. Diagrammet ur rapporten visar fördelning av multinationella bolags vinster utifrån vilket intervall av skattesatser de faktiskt beskattas med.

Bolags och privatpersoners skatteflykt innebär att stater går miste om stora belopp. En ny rapport från S-studenter föreslår olika åtgärder för att minska möjligheterna till skatteflykt, bland annat att Sverige ska driva på inom EU för ett golv på bolagsbeskattning. på 25 procent.