Ny rapport: Akut läge för många barnfamiljer

Amanda Schulin, tidigare journalist på Aktuellt i Politiken, har i en rapport gått igenom hur läget ser ut för de barn som drabbats av den ekonomiska krisen och de stigande priserna. Bild: Tankesmedjan Tidens Facebook

Ett samlat krispaket för en bra barndom för alla finansierat genom att öka en historiskt låg statsskuld samt höjd skatt för större företag och de som tjänar bäst. Det är den åtgärd på kort sikt som en ny rapport från Tankesmedjan Tiden och Unga Örnar föreslår.