Ny radar öppnar för 40 000 fler bostäder

Karin Wanngård, finansborgarråd Stockholm (S). Foto: Ylva Säfvelin/AiBild

Det blir möjligt att bygga upp till 40 000 nya bostäder i Stockholmsområdet när staten går in och finansierar en ny radar i Uppsala åt Luftfartsverket. I dag övervakas flygtrafiken av radartornet i Bällsta i stadsdelen Bromma i Stockholm, vilket begränsar möjligheten att bygga höga hus som riskerar att störa radarn.

– Det är ett väldigt positivt besked, i och med att man utökar radarn från Uppsala innebär det att vi kommer att kunna bygga högre hus och vi kommer att kunna bygga mer hus. Vi pratar om 10 000 nya bostäder fram till 2020 men fram till 2030 kan det handla om 40 000 bostäder i Stockholm med omnejd, säger Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård (S).

Det är tack vara 50 miljoner kronor i tilläggsbudgeten för 2017 som statens samordnare Johan Edstav kunde förhandla fram lösningen mellan Stockholm och Luftfartsverket.

Att flytta Bällsta-radarn, som används för att övervaka lufttrafiken i hela Mälardalen, har enligt Luftfartsverkets generaldirektör Ann Persson Grivas inte varit möjligt.

– Det finns ingenstans att flytta den där det inte håller på att byggas eller redan är byggt. Nu kommer vi att bygga en ny radar på en befintlig anläggning i Uppsala, det innebär att vi kan tillstyrka att fler höga byggnader kan byggas eftersom vi är remissinstans när man söker bygglov. Men det kommer förstås att finnas vissa begränsningar om man bygger nära flygplatser eller radarstationer, säger Ann Persson Grivas.