Ny myndighet ska höja kunskap om arbetsmiljö

Kunskapen om arbetsmiljö ska öka med ny myndighet. Foto: Ylva Säfvelin

Gävle får ny myndighet som ska ansvara för kunskap om arbetsmiljö. Detta cirka tio år efter att alliansregeringen valde att lägga ner Arbetslivsinstitutet.

Sverige ska få ännu en ny myndighet. Förutom Jämställdhetsmyndigheten som är på plats i Angered vid årsskiftet ska nu en särskild utredare förbereda och genomföra bildandet av Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Den nya myndigheten kommer få till uppgift att sammanställa och sprida kunskap om arbetsmiljö och även utvärdera den förda arbetsmiljöpolitiken. En uppgift som till viss del tidigare Arbetslivsinstitutet hade som alliansregeringen valde att lägga ner 2007. De borgerliga partierna ville att arbetslivsforskningen i stället skulle bedrivas på universitet och högskolor, men inga pengar till just den forskningen öronmärktes i budgeten utan det var upp till varje lärosäte att i så fall omfördela pengar.

Både fackförbund och arbetsgivarorganisationer har sedan Arbetslivsinstitutet lades ner påpekat avsaknaden av en myndighet som har ett nationellt ansvar för att kartlägga och föra vidare kunskap om arbetsmiljö. Myndigheten som finns i dag, Arbetsmiljöverket, har begränsade uppgifter nationellt när det gäller kunskapsområdet arbetsmiljö och arbetsliv.

Den nya myndigheten ska ligga i Gävle och vara på plats 1 juni 2018. När verksamheten är fullt utbyggd 2020 kommer myndighetens budget att ligga på 35 miljoner kronor per år.