Ny kritik mot Björklunds faktakoll

Jan Björklund hävdar att det finns ett samband mellan tidiga betyg och höga resultat i Pisa.
Men forskare kritiserar uttalandet som svepande och konstigt.
Flera länder som presterar bättre än Sverige har senare betyg eller icke obligatoriska betyg i tidig ålder.
De som presterar sämre än Sverige har genomgående tidigare betyg.

Jan Björklund (FP) har fått med sig alliansen på att införa betyg från årskurs 4. Enligt Björklund visar det svenska Pisa-fiaskot att det är rätt medicin.
”Alla länder som ligger högt i Pisa-mätningarna startar med betyg långt före Sverige, flera länder i årskurs ett”, skrev Jan Björklund 24 augusti i SvD.
Men uppgiften är missvisande, enligt Henrik Román, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik vid Uppsala universitet.
– Det är ett väl starkt och svepande påstående Björklund gör, säger Román.

Román är en av författarna till forskningsrapporten ”Tidigt ute med sena betyg – sent ute med tidiga!”

Där listas när andra europeiska länder sätter betyg (se tabellen till höger).

Av länder som har högre Pisa-rankning än Sverige (plats 38) så har Spanien betyg från sjuan, Norge från åttan, Danmark från åttan och Irland och England från sjuan (siffror 2010).

Det är inte alla?
– Nej.

Sedan hösten 2012 får svenska elever betyg i sexan mot tidigare i åttan. Pisa-undersökningen bygger på siffror från 2012.
Forskningsrapporten visar att det även finns en trend i många länder att luckra upp tidiga betyg och göra dem mer valfria för skolor i tidiga år.

Det ser vi i Holland och i Finland, två länder som ligger högt i Pisa.

AiP har bett Jan Björklund om en kommentar om hans uttalande verkligen stämmer.
– För det första: Danmark och Norge ligger inte högt i Pisa-mätningarna, de har placeringarna 26 respektive 27 i senaste mätningen, svarar Björklund på mail.

– För det andra: Vårt mål är topp-tio i Pisa. De enda två EU-länder som i dag finns bland de tio främsta länderna/regionerna i Pisa är Finland och Estland. Finland står långt ned i tabellen eftersom det är obligatoriskt att ge betyg från åk 8 först, men i praktiken är det vanligt att betyg ges långt innan åk 6 (som i Sverige). Estland ger betyg från åk 3,

Vad Björklund väljer att inte berätta är att alla länder som är sämre än Sverige i Pisa har tidigare betyg.

Här nedan är en tabell som jämför tidigare betyg och Pisa-placering (gäller i detta fall matematik medan Björklund talar om en ranking i ett annat ämne, därav lite skilda platser).

– Påståendet blir lite konstigt. Man skulle kunna vända på det och säga att de länder som har mest genomgående betyg från tidig ålder upp hamnar långt ner, som länder i Sydeuropa, där man har lite reformering av skolsystemet, säger Henrik Román.

– Björklund säger att han stöder sig på forskning men den mesta forskningen går i annan riktning. Det förs en annan diskussion på det internationella planet.