Ny koalition manar till fler satsningar på skolluncher

Redan innan pandemin fanns det närmare 73 miljoner skolbarn som levde i stor utsatthet och inte nåddes av satsningarna på skolluncher.

Gratis skolluncher stärker inte bara elevers hälsa utan ökar också närvaron. Det lyfts fram av en ny koalition som kräver att alla skolbarn ska erbjudas ett nyttigt mål mat om dagen.