Ny klimatrapport: Det är hög tid att agera

Heléne Fritzon är delegationsledare för de svenska socialdemokraterna i EU-parlamentet, och vice ordförande i partigruppen S&D. Foto: Alexander Högberg

Det var egentligen ingen överraskning. Vi har alla haft det på känn, men nu har vi svart på vitt. FNs klimatpanel, IPCC, har med sin 6:e klimatrapport tydligt visat sambandet mellan nutidsmänniskornas påverkan på vår planet och klimatförändringarna. Det är hög tid att agera.

Vi har sett det i sommar och vi har sett det tidigare. Temperaturhöjningar, värmeböljor, stormar och kraftiga skyfall. Människor har omkommit, djur har drabbats. Skador på byggnader och infrastruktur, vägar, broar och spårbunden trafik, hela städer som har blivit lamslagna och temperaturer på uppåt 50 grader har uppmätts. Och det är på grund av människans påverkan. Vi måste vända utvecklingen om vi överhuvudtaget ska ha en värld att lämna över till kommande generationer.

Den klimatomställning vi står inför måste gå hand i hand med jämställdheten. Det är barn och kvinnor som drabbas hårdast. Det är skakande siffror som läggs fram – upp emot 80 miljoner människor på flykt redan i dag. Vad händer när klimatet förvärras och ännu fler måste söka sig bort ifrån torka, översvämningar och extremhetta? Det gör ont i hjärta och själ bara att skriva om det. Nu måste vi agera!

För några år sedan enades stora delar av världen i Parisavtalet. Det var inte heltäckande men det var en början, något att ta avstamp i. Temperaturhöjningen fick inte överstiga 1,5 grader, trots att vetenskapsvärlden och miljörörelsen ville gå längre – och även vi socialdemokrater. Vi kan fortfarande nå målen i Parisavtalet, men det förutsätter att världens alla länder tar ansvar, höjer ambitionerna och fattar beslut om konkreta åtgärder. Det går att nå fram om vi gemensamt minskar våra utsläpp. Det finns inte rum för klimatförnekare och bakåtsträvare. Alla länder måste hjälpas åt.

EU ligger i framkant med den gröna given och löftet om att vara världens första fossilfria kontinent. Vi kan nå framgång om vi ökar kunskapsnivån, en viktig del inom EU är att ställa om jordbrukssektorn till ett modernt och klimatsmart nyttjande av våra resurser och grödor. Sverige har påbörjat denna resa, men inom EU finns mycket kvar att förbättra. Även flyget och sjötrafiken måste ställa om och minska sina utsläpp.

FNs klimatpanel, IPCC, visar med sin rapport att läget är ännu mer allvarligt än vad vi trott. Vi kan inte fortsätta att blunda och stoppa huvudet i sanden. Alla måste ta sitt ansvar. Alla länder, regioner och kommuner men också alla medborgare. Vi kan inte ändra på vad tidigare generationer orsakat men det är fortfarande fullt möjligt för vår generation att ta ansvar för kommande generationer – bara vi klarar av att fatta modiga, tuffa och nödvändiga beslut.

Alla delar är viktiga och det är en hård kamp, framförallt mot den konservativa gruppen, som strävar emot och sätter pinnar i hjulen när vi andra försöker vända utvecklingen åt rätt håll.

Vi i Europaparlamentet har, liksom våra nationella politiker, ett stort ansvar. Vi täcker in alla viktiga områden i vårt arbete – miljö & klimat, jämställdhet, mänskliga rättigheter, nya gröna jobb, skogs- och transportfrågor. Alla delar är viktiga och det är en hård kamp, framförallt mot den konservativa gruppen, som strävar emot och sätter pinnar i hjulen när vi andra försöker vända utvecklingen åt rätt håll.

Jag för min del är fast besluten att lämna över en värld som mina barn och barnbarn kan fortsätta att leva i.

Heléne Fritzon (S)
delegationsledare för de svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet