Ny bok ska råda bot på historielöshet om Västra Götalandsregionen

Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg var en faktor när S i Västsverige ville bilda region. Foto på Sahlgrenska sjukhuset: Marie Ullnert

“Ett freds- och nedrustningsavtal mellan supermakterna ter sig mer sannolikt än ett förverkligande av ändrade länsgränser i Västsverige” skrev S-medlemmen Jan-Åke Lidén i en motion till partidistriktet i Bohuslän 1987. Hur det gick till när motståndet övergavs och Västra Götalands län bildades beskrivs i den nya boken “Regionbyggarna”.