Ny bok genomlyser det svenska klassamhället

Politiken är bakbunden av det parlamentariska läget men det går att vända utvecklingen, menar Daniel Suhonen. Han är en av redaktörerna för boken ”Klass i Sverige…” som bland annat kartlägger hur privata inslag i skola, vård och omsorgs påverkar jämlikheten.

Sverige var länge ett ovanligt jämlikt land i världen. Inte längre. Utvecklingen har i decennier gått mot ökade klyftor, en… Läs mera »