Nu ska fri entré bort igen

Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, Marinmuseum i Karlskrona och Världskulturmuseet i Göteborg är några av de statliga museer som haft fri entré sedan 2016. På bilden en dramavisning på Hallwylska museet. Foto: Jens Mohr, Statens historiska museer

Fri entré på de statliga museerna tas återigen bort i regeringens kulturbudget. Att döma av tidigare erfarenheter kommer det att leda till färre besökare.