Nu levererar regeringen på kongressbesluten

Lena Rådström Baastad var ombud på kongressen 2013. Nu följer hon som partisekreterare upp hur partiet i regeringsställning levererar på kongressbesluten. De viktigaste besluten har prickats av, menar hon.

– Det är roligt att se att besluten blir verklighet. Men fortfarande är utmaningarna stora och komplexiteten har blivit ännu större.

När Socialdemokraterna samlas till kongress vänds blickar mot Göteborg. Det som beslutas där påverkar hela Sverige. Partisekreterare Lena Rådström Baastad stämmer nu av kongressbesluten mot regeringspolitiken.

– När jag åkte till kongressen som ombud var jag kommunstyrelsens ordförande i Örebro. Vi behövde göra förstärkningar i skolan och bygga nya bostäder. De utmaningarna som kongressombuden såg var hur vi ska klara jobben, skolan och bostäderna.

– Då är det lite roligt att se de satsningar som regeringen faktiskt har gjort, investeringar i skolan och att vi har ett jättehögt bostadsbyggande nu, det högsta sedan miljonprogrammet, säger Lena Rådström Baastad.

Ungdomsarbetslösheten var ett huvudämne 2013, kunskapslyft, 90-dagarsgarantin samt att stoppa fas 3 och utförsäkringarna viktiga ställningstaganden. Nu sjunker ungdomsarbetslösheten och den galopperande sjukförsäkringsnotan har bromsats.

Handlingsutrymme för en mer expansiv finanspolitik, till välfärd och infrastruktur, som kongressen 2013 efterlyste, ges genom sänkt överskottsmål och att underskott vänts till överskott.

Vissa frågor återkommer. Vinst i välfärden var en hetpotatis 2013. Nu finns ett utredningsförslag på regeringens bord, byggd på kongressbeslutet att möjligheten att plocka ut privata vinster ska avsevärt begränsas och vinstintresset inte vara styrande. Demokratikriteriet i vapenexportfrågan som förtydligades 2013 handläggs nu i regeringskansliet och skapar åter debatt.

Det mål som Stefan Löfven lanserade 2013 om lägst arbetslöshet i EU 2020 är inte uppnått, men påverkar löpande de politiska prioriteringarna, påpekar Rådström Baastad.

Det stora antalet nyanlända gör att alla frågor nu får ett integrationsperspektiv, som jobben, skolan och bostäderna. Känslan av att ta sig an nya utmaningar väger klart över glädjen av det uppnådda, menar Rådström Baastad. Så fungerar partiet.

– Även om regeringen har gjort oerhört mycket så är fortfarande utmaningarna stora. Komplexiteten har nog blivit ännu större. Våra ombud ser fortfarande mycket som behöver åtgärdas ute i kommuner och landsting.

I sin nya roll är Lena Rådström Baastad missnöjd med att partiet inte har levt upp till målet att årligen värva 10 000 nya partimedlemmar.

Hittills levererat:

Stärk välfärden – satsar 10 miljarder
Öka bostadsbyggandet – 67 000 bostäder påbörjas i år, det högsta sedan miljonprogrammet
Kunskapslyft – 70 000 nya utbildningsplatser
Avskaffa fas 3 – under avveckling
Trygga äldres ekonomi – sänkt skatt för pensionärer
Stoppa utförsäkringarna  – avskaffad stupstock
Ordning och reda i de offentliga finanserna – från 60 miljarder  i underskott till 40 miljarder i överskott