Nu lägger vi 2020 bakom oss

Pressbilder för Tankesmedjan Tiden.

2020 var enligt den kinesiska kalendern Råttans år. Det kan låta passande. Förra årets kris gjorde det i många stycken till ett skitår.

Under 2021, som är Oxens år, finns det goda förutsättningar för den slitstarka optimismen att återvända till svensk politik. Trump åker ut, pandemin kan dämpas – och Socialdemokraterna samlas till partikongress för att lägga fast de kommande årens politik.

Socialdemokratin är dock inte känd för att luta sig tillbaka förnöjt. Flera angelägna frågor pockar på:

• Klimatkrisen behöver återigen sättas högst upp på den politiska dagordningen. Socialdemokratins uppgift är att se till att den sker på ett så rättvist och hållbart sätt som möjligt. Varenda sten behöver vändas på för att nå klimatmålen.

• De kraftigt ökande klyftorna visar hur en liten ekonomisk elit stärker sin kapitalkoncentration och makt. Socialdemokratins uppgift är att bryta denna ekonomiska och politiska maktförskjutning genom en rejäl omfördelning, ett mer rättvist skattesystem, full sysselsättning och en stark generell välfärd.

• Arbetslösheten har stigit kraftigt under krisen. Socialdemokratins uppgift är att bidra till målet om full sysselsättning. Det behöver ske genom en kombination av åtgärder: Stötta livskraftiga och ansvarsfulla företag, så att de kan klara krisen och anställa fler. Bygga ut välfärden och anställa fler inom skola, sjukvård och äldreomsorg. Erbjuda utbildningar som leder till jobb. Och se till att de jobb som växer fram också har schysta villkor – utan utnyttjande.

Allt detta – och mer därtill – bygger ett starkare samhälle, socialdemokratins kungs-
tanke. Så att fler kan färdas väl genom livet.

För att följa och öka förståelsen för detta arbete gör Aktuellt i Politiken nu en bred satsning. Under chefredaktör Maria Perssons ledning kommer vi att fortsätta rapportera om svensk politik utifrån en socialdemokratisk horisont. Tillsammans med AiPs eminenta redaktion kommer vi att spegla vad som sker inom socialdemokratin. Via kloka skribenter som Anne-Marie Lindgren och andra kommer vi att analysera politiken och granska högern. Och vi kommer att låta fler röster komma fram – från fackliga, unga SSU:are och gräsrötter i arbetarekommuner runt om i landet till statsråd och partiledning. Under året kommer flera delar av denna pågående förnyelse att presenteras. 

Som ett första steg blir jag nu politisk redaktör. Jag kommer att samordna våra ledarskribenter samt själv skriva varannan ledare i tidningen och snabba ledarkommentarer på Aktuellt i Politikens hemsida, aip.nu. Vi kommer också på andra sätt att stärka din och andra läsares tillgång till både nyhets- och opinionsmaterial.

För när vi nu kan lägga 2020 bakom oss gäller det att blicka framåt. Nyliberalismens misslyckanden, de ideologiskt drivna skattesänkningarna och privatiseringarna samt nedskärningar och marknadsstyrning har nått vägs ände. Framtiden talar för socialdemokratins lösningar. Och den framtiden skapar vi tillsammans. Oavsett om vi knackar dörr eller ”knackar skärm”, skriver en motion till partikongressen eller får fler att teckna en prenumeration på socialdemokratins tidningar (Aktuellt i Politiken och Tiden). Alla bidrag till ett bättre samhälle är värdefulla!

Daniel Färm är vd och politisk redaktör för Aktuellt i Politiken