”Nu får vi ett mer utjämnande system”

Eva Lindh (S), riksdagsledamot och tidigare kommunalråd i Linköping, har varit en av S-ledamöterna i utjämningskommittén. Foto: Sveriges riksdag

Den parlamentariska utjämningskommittén har överlämnat sina förslag om förändringar i skatteutjämningen. Samtliga partier står bakom förslagen som innebär att mer pengar fördelas om från storstäder till glesbygd.
– Nu får vi ett mer utjämnande system. Vårt ingångsvärde var att vi måste få en mer likvärdig välfärd i hela landet, säger Eva Lindh, en av S-ledamöterna i kommittén.