Nu avfärdar Pehrson expertkritiken

Arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) är inte lika ivrig att följa expertkritiken idag. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

I opposition krävde Liberalerna att regeringen skulle följa experterna i Finanspolitiska rådet. Nu kritiserar rådet arbetsmarknadsminister Johan Pehrsons (L) jobbpolitik, där jobbskatteavdrag och bidragstak prioriteras före arbetsmarknadsutbildningar. 
En kritik Pehrson (L) nu avfärdar.