Nordiska S lämnar Socialistinternationalen

Andrine Winther, internationell sekreterare. Foto: Ylva Säfvelin

De svenska, norska och danska socialdemokraterna går gemensamt ur Socialistinternationalen (SI).

– Det har blivit en organisation som är omodern, irrelevant och inte ett dugg öppen, säger Andrine Winther, internationell sekreterare.

De svenska socialdemokraterna har sedan länge varit kritiska till hur Socialistinternationalen fungerat. Det finns till exempel inga kriterier för vilka partier som får vara med, och i dag finns medlemspartier som enligt den internationella sekreteraren Andrine Winther knappt kan räknas som demokratiska medan nästan 35 partier har blivit utslängda eller lämnat sedan 2012.

– De som blivit utslängda har inte fått någon information om det, de har bara märkt att de inte längre står bland medlemmarna.

Bland dem finns filippinska Akbayan, medan bland andra PS i Uruguay och PvdA i Nederländerna valt att lämna självmant.

[blockquote author=”Andrine Winther” pull=”pullleft”]”Vi har försökt få andra systerpartier att ta över ledartröjan för att reformera men det har inte kommit några tyngre initiativ som gått att haka på”.[/blockquote]

Kritiken mot SI handlar också om att organisationen är omodern och brister i öppenhet; det kan hållas möten där ingen dagordning är känd i förväg.

– SI har en generalsekreterare som har suttit i 30 år om han väljs om på kongressen, och som inte har någon som helst vilja att reformera organisationen, säger Andrine Winther.

S har försökt få till stånd reformer sedan  slutet av 1990-talet. 2014 beslöt man att bli observatörer i stället för fullvärdiga medlemmar.

– Vi har försökt få andra systerpartier att ta över ledartröjan för att reformera men det har inte kommit några tyngre initiativ som gått att haka på.

Sedan dess har man inte blivit inbjuden till några möten, och inför kongressen som snart hålls har därför de socialdemokratiska partistyrelserna i de tre nordiska länderna beslutat att skriva ett gemensamt utträdesbrev.

Behovet av ett internationellt socialdemokratiskt samarbete kvarstår, och S kommer nu att ägna sig helhjärtat åt Progressive Alliance (PA) som bildades i maj 2013.

– Det är ett nätverk av socialdemokratiska partier men det som är roligt är att vi också knyter till oss bland annat fackföreningsrörelsen och olika tankesmedjor och civilsamhällesorganisationer som står arbetarrörelsen nära, säger Andrine Winther.

PA har ungefär 130 medlemspartier och ett 25-tal andra organisationer från 100 länder; ungefär lika stort som det som är kvar av Socialistinternationalen.

– Vi står inför enormt stora utmaningar, socialdemokratin i olika länder måste verkligen samarbeta och det kan vi göra tillsammans i det här nätverket. Vi delger varandra kunskap, vi jobbar tillsammans med valstrategier och utbyter kampanjknep. Vi tror ju ändå att ett globalt samarbete av socialdemokrater i världen är ett bra verktyg för att förändra världen till det bättre och vi kommer inte att lägga tid och energi på en föråldrad struktur som inte levererar, då väljer vi något som vi tror på, säger Andrine Winther.