Nordisk modell redo att möta utmaningar

De tre statsministrarna Magdalena Andersson, Sanna Marin och Jonas Gahr Støre möttes på Bommersvik i samband med Samak-mötet. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

– Det finns ett stort intresse i världen för den nordiska modellen. Tillsammans kan vi göra mer för att lyfta fram vår samhällsmodell för att möta utmaningarna.
Det sa Finlands statsminister Sanna Marin när den nordiska arbetarrörelsen, inklusive tre statsministrar, möttes på Bommersvik förra veckan.

Mot en fond av krig i Europa, stigande inflation och hotande klimatförändringar samlades företrädare för den nordiska arbetarrörelsen på Bommersvik förra tisdagen, med organisationen Samak (Arbetarrörelsens nordiska samarbetsutskott). Bland dem fanns tre partiledare tillika statsministrar: Magdalena Andersson, Sanna Marin och Jonas Gahr Støre. 

Socialdemokraterna innehar sedan förra året statsministerposten i fyra av Nordens länder: Sverige, Finland, Norge och Danmark. Det är första gången det hänt sedan 2001, vilket Magdalena Andersson ser som ett tydligt tecken på att det blåser socialdemokratiska vindar.

– Anledningen är ganska enkel. Vi har sett en politisk trend under årtionden med avregleringar, privatiseringar, skattesänkningar. Det är på väg att brytas. Tittar vi på dagens problem, oavsett om det är klimatkrisen eller bristerna i välfärden efter covid – i Sverige också kriminaliteten och den växande ojämlikheten – är det sammanhållning och starkare samhällen som är svaret, sa Magdalena Andersson.

Den ideologiska medvinden märks enligt henne också på att gemensamma lösningar och jämlikhet lyfts fram av institutioner som inte kan anklagas för att vara S-märkta tankesmedjor, som Världsbanken, Internationella Valutafonden och EU-kommissionen.

Att Norden har fyra S-ledda regeringar ger större utrymme för att samarbeta på viktiga områden, det var de tre statsministrarna eniga om.

– Vi kan göra ett mycket större avtryck i världen genom att visa exempel på hur vi omvandlar vår ekonomi och vårt samhälle på ett sätt som respekterar miljön och klimatet. Det är den stora frågan som vi står inför och där ser jag att vi kan visa ledarskap, sa Finlands statsminister Sanna Marin.

De nordiska länderna ska nå sina klimatmål – i sig spelar det ganska liten roll för jordens klimat, men sättet man gör det på kan få enorm betydelse, enligt Norges statsminister Jonas Gahr Støre.

– Grönt stål eller grönt aluminium, stora teknologiska genombrott för hydrogen, batterier och offshore vindkraft. Industrin sitter med den avgörande nyckeln till klimatfrågan och där menar jag att Norden kan leda genom att visa våra lösningar. 

Vi måste ha den tekniska förmågan att klara det digitala samhället, vi kan inte vara beroende av andra länder på samma sätt som vi i dag är beroende av rysk energi.

Sanna Marin

– Vi kan visa att man kan sänka sina utsläpp samtidigt som man har ett välfärdssamhälle med schysta löner, sa Magdalena Andersson, som också påpekade att rika länder har ett stort ansvar gentemot fattigare.

– Många länder drabbas mycket hårt av klimatförändringarna, men det är inte de som har släppt ut. Den moraliska aspekten tycker jag diskuteras och syns för lite i debatten, betonade statsministern.

Jonas Gahr Støre tillträdde som statsminister i Norge i oktober förra året. Bara sedan dess har mycket hänt som ställt världen på ända. 

– När jag har fått frågan om jag har haft otur så svarar jag att vi möter den vardag som är, men det är tur för Norge att det är vi som styr nu. För det betyder att vi möter denna väldigt komplicerade situation som påverkar vanligt folks ekonomi, vår nations ekonomi och jordens klimat, med en politik som ska vara rättfärdig och ha en rättfärdig fördelning, sa han under pressträffen. 

– Vi måste inse att världen inte är den plats vi trodde att den var, den var inte så vacker och på väg åt ett bättre håll, sa Finlands statsminister Sanna Marin.

– Många tänkte väl – och jag var en av dem – att politisk press skulle ge resultat, instämde Jonas Gahr Støre.

Han berättade att norska stortinget redan på torsdagen skulle rösta om att godkänna Sverige och Finland som Natomedlemmar, något som sedan skedde med stor majoritet.

– Det är första gången i modern historia som vi verkar inom samma säkerhetspolitiska ram. Det ökar möjligheten för en nordisk röst i Nato, baserat på våra värderingar om nedrustning, sa Jonas Gahr Støre.

– Med Sveriges och Finlands ansökningar om Natomedlemskap påbörjar vi ett nytt kapitel i Nordens gemensamma historia och går mot ett starkare samarbete, ett stärkt försvar och mot ett säkrare Norden i en orolig värld, sa Magdalena Andersson.

Representanter från den nordiska arbetarrörelsen samlades på Bommersvik för Samak-möte 14 juni. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

De senaste månaderna har tydligt visat att Norden och Europa behöver bli mer självförsörjande på sådant som energi, mat och medicin men även försvarsmateriel och teknologi.

– Våra samhällen kommer att vara helt digitaliserade, också den gröna omställningen innebär digitalisering. Vi måste ha den tekniska förmågan att klara det digitala samhället, vi kan inte vara beroende av andra länder på samma sätt som vi i dag är beroende av rysk energi, sa Sanna Marin.

Enligt Jonas Gahr Støre behöver de nordiska länderna inte vänta på det formella medlemskapet för att ytterligare förtäta samarbetet. 

Vi i Norden får en ny röst i Nato. (…) Det är viktigt att se hur vi kan använda det samarbete vi har och som är en del av den nordiska modellen.

Jonas Gahr Støre

– Jag är glad för att vi som statsministrar kan ge signaler till våra utrikes- och försvarspolitiska apparater att se vad vi ska samarbeta om. Vi i Norden får en ny röst i Nato. Vi är eniga i många viktiga frågor om säkerhetspolitik och det vi nu upplever i Europa är att säkerhetspolitik, energipolitik och klimatpolitik hänger samman. Det är viktigt att se hur vi kan använda det samarbete vi har och som är en del av den nordiska modellen.

Den nordiska modell som tilldrar sig omvärldens intresse har byggts av socialdemokrater, påminde Magdalena Andersson.

– Världen är intresserad av de nordiska länderna och den nordiska modellen. Det är klart att det finns en styrka, när det är stort intresse för den nordiska välfärdsmodellen som är byggd av socialdemokrater, att det också är socialdemokratiska statsministrar som utvecklar den.