Norden-ministerns första resa gick till Finland

Vart ska en ny Norden-minister resa om inte inom Norden? Ann Lindes första resa som ny Norden-minister gick till Helsingfors, där hon deltog i årsmötet för den nordiska arbetarrörelsens samarbetsorganisation Samak och träffade finska statsråd.

För trots EU och globaliseringen har Norden inte spelat ut sin roll. 

– Vi har gemensamma intressen på olika områden. Det handlar om den nordiska modellen, arbetsmarknadsfrågor och sociala frågor och inte minst värderingar; mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Där tycker vi precis likadant och vi kan driva det mer effektivt om vi gör det gemensamt, säger Ann Linde.

Hon nämner också klimat- och miljöfrågor som ett viktigt samarbetsområde. Där ligger de nordiska länderna redan långt fram och där kan man vässa sig ytterligare och driva på utvecklingen.

– Det handlar också om innovationer och digitalisering. Stefan Löfven tog förra året initiativ till att Norden ska bli den första helt integrerade 5G-zonen i världen, det kommer att betyda mycket.

EU är på intet sätt ett överspelat kapitel – som utrikeshandelsminister har hon kvar frågorna som rör EUs inre marknad. Men att EU och det nordiska samarbetet är organiserat på olika sätt kommer att påverka hennes uppdrag.

Trots att det sedan länge finns ett tätt nordiskt samarbete finns det enligt henne förvånansvärt många hinder kvar för den vardagliga kontakten.

– Det handlar om att göra verkstad av det här, hur får vi bort gränshinder så att nordiska medborgare kan studera och jobba och bo i hela Norden. Det var till exempel inte förrän förra året som vi lyckades ta bort kravet på danska körkort för att köra bil i Danmark; nu får alla som har körkort i något av de nordiska länderna köra bil i Danmark.

Ann Lindes intensiva reseschema lär inte heller påverkas nämnvärt av hon delvis bytt arbetsuppgifter inom regeringen; de flesta av hennes resor handlar om att främja svensk export.

– 1,4 miljoner svenskar har sitt jobb att gå till tack vare exporten och då vill regeringen stötta den så mycket som möjligt. Ofta öppnas dörrar till export när man kommer med en delegation som till exempel leds av mig, säger Ann Linde.