Norden kan få egna vattenbombare

Det kan bli aktuellt med en nordisk flotta av vattenbombare för att stoppa framtida skogsbränder. Foto: Robin Velander.

Klimatförändringarna gör att Sverige kan hamna i flera extrema situationer med bränder. Därför pågår nu diskussioner med EU om att bygga ut sin kapacitet och placera vattenbombarplan i Norden.

Bränderna på flera platser i landet kräver stora resurser, även utländska. Regeringen begärde på onsdagen från EU in ytterligare vattenbombarplan för att bekämpa bränderna. Justitieminister Morgan Johansson (S) hoppas att det ska räcka för att få bränderna under kontroll. 

– Med de två franska plan som landar i dag får vi en kraftfull kapacitet. Men vi vet inte hur bränderna utvecklar sig under de närmaste dagarna. Men samarbetet med EU fungerar väl, sa Johansson på regeringens pressträff på torsdagen.

Brandförsvaret, försvarsmakten, kustbevakningen, polisen, trafikverket och tusentals frivilliga kämpar för att få bränderna under kontroll. MSB samordnar insatserna. Det är lätt att dra paralleller till branden i Västmanland 2014 men Morgan Johansson säger att till skillnad från den gången har Sverige satt in större insatser tidigare.

– Vi har också gått in med begäran om internationellt stöd mycket tidigare. Min bild är också att myndigheterna samverkar mycket bättre den här gången. 

Även denna gång bistår Italien via EU med vattenbombarplan. De har varit igång i två dygn. Frågan är varför Sverige inte kan upprätthålla en egen flotta vattenbombarplan?

– Det har tidigare inte bedömts att det funnits ett behov. Det har inte uppstått sådana extrema situationer. Det här är tredje gången vi tar in dem. 

Däremot pågick ett försök på 90-talet med tre vattenbombare.

– Men man bestämde sig för att det inte var kostnadseffektivt, säger Morgan Johansson och fortsätter: 

– Det kan vara så att klimatförändringarna gör att Sverige hamnar i fler extrema situationer och då får vi se hur ska vi bygga ut en kapacitet som gör att vi klarar det. Antingen själva eller med hjälp av EU.

Morgan Johansson påpekar att de italienska och franska planen har besättningar som är proffs eftersom de genomför så många insatser.

– Nackdelen med en egen resurs är att vi då måste upprätthålla kompetensen även om planen bara används var tredje eller vart fjärde år. 

– Den bästa vägen att gå nu är att EU bygger ut sin kapacitet ytterligare och placerar en del av den i Norden. Det är vår linje. Ett antal flygplan som vi kan använda och som också kan gå till Finland, Norge och Danmark om det behövs. 

Kritik finns som riktar in sig på att försvarsmakten borde kunna sätta in fler helikoptrar men det kräver mer personal och då måste försvarsmakten tvångsinkalla personal. Men något sådant uppdrag har regeringen i dagsläget inte möjlighet att ge försvarsmakten. 

–  Försvarsmakten har jobbat intensivt för att kalla in personal. Flera har också avbrutit sina semestrar.