Nollvision mot våld i relationer gav effekt

Niklas Säwén, vice kommunstyrelseordförande i Sundsvall, har drivit på Sundsvalls kommuns nollvision med åtgärder mot mäns våld mot kvinnor. Foto: Fredrik Mårtensson

Boendestöd som öronmärks för våldsutsatta kvinnor och utbildning för kommunens samtliga medarbetare. Så valde Sundsvalls kommun att stärka arbetet gällande mäns våld mot kvinnor när ett oroande mönster blev tydligt under pandemin.