Nio myndigheter omlokaliserar från Stockholm

Nio myndigheter ska omlokalisera eller utöka verksamheten i framför allt Skåne, Västsverige och Botkyrka. Det gav regeringen besked om på måndagen. Sammanlagt berörs cirka 900 årsarbetskrafter.

Det största flyttlasset rör biståndsmyndigheten Sida vars huvudkontor, med drygt 500 anställda, ska flytta från Stockholms kommun. Att flytten inte går längre beror på att regeringen bedömer att även om myndigheten kan verka på annan ort än Stockholms innerstad bör den ändå vara lokaliserad inom Storstockholm.

Botkyrkas kommunalråd Ebba Östlin (S) välkomnar flytten och lovar att se till att Sida får lämpliga lokaler, genom att man bygger om eller bygger nytt.

– Det innebär en viktig signal att staten vill vara närvarande i ytterstadsområdena och jag tror att många ungdomar kommer att se Sida som en framtida arbetsgivare, säger hon till SVT Nyheter.

Åtta andra myndigheter ska omlokalisera delar eller hela sin verksamhet från Stockholm till andra orter. Tullverket ska till exempel flytta ut minst 30 årsarbetskrafter till Malmö, där även 50 nya tulltjänstemän ska placerar för att förstärka gränsbevakningen.

– Den här regeringen menar allvar med att hela Sverige ska hålla ihop. Att förstärka Tullverket i Malmö är också ett viktigt inslag i kampen mot vapen- och narkotikasmugglingen till Sverige, säger Stefan Löfven (S).

Regeringens mål är att 2000 statliga jobb ska omlokaliseras eller skapas utanför Stockholm under mandatperioden. Tidigare har beslut fattats om omlokalisering av 12 myndigheter. På torsdag 25 januari fattas beslut som rör följande myndigheter:

Tullverket ska lokalisera minst 30 årsarbetskrafter från Stockholm till Malmö senast 31 januari 2019 och har fått medel för att placera 50 nya tulltjänstemän i Malmö under 2018.

Tillväxtverket ska lokalisera minst tio årsarbetskrafter verksamhet från Stockholm till Malmö senast 1 mars 2019.

Myndigheten för tillgängliga medier ska lokalisera sin verksamhet från Stockholm till Malmö senast 31 december 2019. Beslutet rör omkring 100 årsarbetskrafter.

Trafikverket ska utöka verksamheten på regionkontoret i Kristianstad med 80–100 årsarbetskrafter senast 31 december 2019.

Kronofogdemyndigheten ska lokalisera delar av sin verksamhet från Stockholm till Kristianstad (15 årsarbetskrafter), Luleå (10 årsarbetskrafter) och Sundsvall (10 årsarbetskrafter) senast 31 januari 2019. Kronofogdemyndigheten ska även pröva om ytterligare verksamhet i Stockholm kan lokaliseras till andra orter.

Inspektionen för socialförsäkringen ska lokalisera hela sin verksamhet till Göteborg senast 1 augusti 2019. Beslutet rör cirka 50–60 årsarbetskrafter.

Arbetsmiljöverket ska lokalisera den del av verksamheten som bedriver arbete mot osund konkurrens, cirka 25 årsarbetskrafter, till Mölndal senast 31 maj 2019.

Swedac ska lokalisera all verksamhet som i dag bedrivs i Stockholm, cirka 40 årsarbetskrafter, till Borås senast 30 april 2020.

Sida ska lokalisera den verksamhet som i dag finns i Stockholms kommun till Botkyrka. Beslutet rör cirka 500 årsarbetskrafter. Datum för flytten är inte fastställt.