Niklas Karlsson: Vi måste fortsätta
vårt framgångsrika nedrustningsarbete

Niklas Karlsson är riksdagsledamot och ordförande för S i Skåne. Bakgrundbild, foto: pressbild/Försvarsmakten.

När jag gick i skolan fick vi läsa om hur den brittiske premiärministern Neville Chamberlain åkte till München 1938 för att mäkla fred med Adolf Hitler. Väl tillbaka i London deklarerades de bevingade orden ”Peace for our time”. Ett år senare, 1 september 1939, bröt andra världskriget ut och av Münchenöverenskommelsen återstod inget.

Historien är full av liknande datum. Första världskrigets utbrott 28 juli, Pragvåren 21 augusti 1968, terrorattentaten i USA 11 september 2001, som alla påverkat världen under lång tid framöver. Nu skrivs 24 februari 2022 in i historieböckerna. 

Rysslands olagliga och oförsvarliga invasion av ett demokratiskt grannland är inte bara ett angrepp mot Ukraina utan hotar fred och säkerhet i hela Europa. Ytterst blir kriget i Ukraina ett hot mot vårt sätt att leva, ett hot mot vårt lands självständighet och frihet. Den ryska logiken är nämligen sådan att Ukraina är en del av den ryska historien och identiteten. I deras ögon blir därför kriget ett befrielsekrig, Ukraina ska återbördas till familjen. I grunden bygger denna logik på en världsordning där stormakterna delar upp världen mellan sig och styr utvecklingen. Små stater gör sig inte besvär. Därför är Rysslands aggressiva invasion av Ukraina ett hot också mot andra länder och i förlängningen även ett potentiellt hot mot Sverige.

Nu finns det inget omedelbart hot om väpnat angrepp mot Sverige, men världen håller på att ritas om och de mått och steg vi tar måste beakta hur saker och ting kan se ut om tio, femton år. När osäkerhetens horisont kommit betydligt närmre på kort tid, blir besluten vi måste fatta svårare och bedömningen av framtiden mer komplicerad.

Sverige har i århundraden värnat principen om alliansfrihet, och den har tjänat oss mycket väl. Högtidsord, men sanna. Å andra sidan är det nästan det enda som bestått. Socialdemokratin har alltid ägt förmågan att anpassa sig efter rådande förhållanden. Neutraliteten övergav vi till exempel när vi blev medlemmar i EU på 90-talet.

När omvärlden förändras måste vi fundera på vilken roll vi ska spela och hur vi ska navigera för att värna fred, frihet och upprätthålla vår självständighet. Den inledda dialogen om vilka säkerhetspolitiska vägval vi bör fatta framöver är oerhört viktig. Det är upp till oss att allvarligt se över hur vi kan fortsätta stå upp för internationell solidaritet, fortsätta vårt framgångsrika nedrustningsarbete, arbeta för fred och frihet och värna vårt lands självständighet.

Niklas Karlsson är riksdagsledamot (S) och ordförande för Socialdemokraterna Skåne