Niklas Karlsson: Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket

Vad fan får jag för pengarna, slängde den gamle Scaniadirektören Leif Östling ur sig i Uppdrag granskning för något år sedan. Han hade blivit påkommen med att ha placerat miljoner i ett företag på Malta för att undvika skatt.

Avslöjandet var en del i den omfattande paradisläckan. I samband med publiceringen försvarade Östling sitt agerande. Att bidra efter förmåga tycktes inte tilltala Östling. I stället försvarade han sitt ställningstagande med att kräva effektiviseringar i välfärden på grund av strukturproblem och dåligt ledarskap. 

I Expressen den 8:e september i år fortsätter Östling sitt korståg. Nu med en debattartikel med rubriken ”Vad fan får jag för budgetmiljarderna?”, med anspelning på regeringens presenterade budgetproposition. Visst finns det en del poänger i kritiken som framförs. Vissa politiska satsningar är inget annat än symbolpolitik. Till exempel de 300 miljoner kronor under tre år som regeringen satsar på vården för att kraftsamla, är högst sannolikt ineffektiva. Eller de 1,6 miljarder kronor under tre år som satsas på skolan som ska innehålla satsningar på speciallärare, lovskola, språkutveckling, spetsutbildningar, lärarvidareutbildningar, sociala team och jourskolor. Föga troligt. 

Men hans kritik riskerar skjuta bortom målet i stället för att sätta fokus på de verkliga problemen. Vad Östling gör är att han ”sväljer mygg och silar kameler”. Därför ska vi inte okritiskt acceptera Östlings verklighetsbeskrivning. För även om välfärden kan brottas med dessa problem beror inte välfärdens otillräckliga finansiering i första hand på ineffektivitet eller dåligt ledarskap, utan på marknadsstyrningen, de fria etableringsrätterna och den ohemula vinstjakten. Men detta tycks inte Östling vilja prata om. 

Därför är det just detta vi bör fokusera på. Att kritiskt granska Östling och hans kompisars försöka att smita undan skatt. Att ifrågasätta fria etableringsrätter som dränerar välfärdens resurser och att stoppa den osunda vinstjakten i välfärden. Så lever vi bäst upp till den av Gustav Möller en gång så välformulerade devisen – varje förslösad skattekrona är en stöld från folket.

Niklas Karlsson (S) är ordförande i skatteutskottet och ordförande för  Socialdemokraterna Skåne