Niklas Karlsson: Stoppa skatteflykt inte prio för regeringen

Foto Niklas Karlsson: Emmy Sjöblom

Två dagar före julafton i fjol lade den borgerliga regeringen ner en statlig utredning som hade i uppdrag att föreslå åtgärder för att förhindra skatteflykt. Att lägga ned utredningen så nära jul- och nyårshelgerna handlade uteslutande om att försöka smyga bort frågan. Men så lätt skulle inte beslutet passera obemärkt. Finansministern blev nämligen avslöjad av Dagens industri och den socialdemokratiska oppositionen. 

På frågan om varför utredningen lagts ner ville finansministern inte själv svara, utan lät sin pressekreterare i ett sms hänvisa till att resurser för statliga utredningar är begränsade och prioriteringar alltid måste göras. Uppenbarligen är det här en obekväm fråga för regeringen och jag kan förstå varför.

En grundläggande skatterättslig princip i Sverige är att de vinster som har uppstått när en person är skattskyldig i ett land också beskattas i det landet. Flera andra länder har fungerande sådana system med särskilda skatteregler för personer som flyttar ut. Jag ska inte bli alltför teknisk men enkelt utryckt handlar det om att den här principen förverkligas i Sverige genom den så kallade tioårsregeln, där staten utsträcker sin beskattningsrätt på kapitalvinster tio år efter utflyttning. Men det har varit känt sedan länge att denna tioårsregel inte fyller sitt syfte. Som det ser ut i dag är det möjligt att helt eller delvis slippa undan beskattning av kapitalvinster som tjänats in i Sverige om man väljer att lämna landet. Det har i sin tur lett till aggressiv skatteplanering. Bland annat Riksrevisionen har uppmärksammat och varnat för detta flera gånger. Konsekvensen för svenska staten är stora skatteläckage. 

I oktober förra året avslöjade Dagens industri att före detta anställda på Skatteverket hjälper företagare att komma undan vinstskatt. För den lilla nätta summan på 300 000 kronor erbjöds Di:s reporter ett så kallat utlandspaket där inte en krona skulle gå till den svenska statskassan och svenska välfärden.

Just det här, att kunna fly bort med miljoner utan att göra rätt för sig ville den tidigare socialdemokratiska regeringen sätta stopp för. Fusk är helt enkelt fusk och bekämpas. Därför tillsattes utredningen som skulle analysera hur andra europeiska länder gör och föreslå ett nytt, mer effektivt system för att förhindra skatteflykt från Sverige. Men det har alltså den borgerliga regeringen med stöd av Sverigedemokraterna prioriterat bort. 

Sverigedemokraternas och Moderaternas påstådda krafttag mot kriminaliteten verkar inte sträcka sig till skatteflykt och skattefusk. Vanligt folk ska jobba och betala skatt, bidragsfuskare ska jagas alltmedan de som gör stora kapitalvinster ska få fortsätta komma undan. 

Det här är allvarligt av två skäl. För det första utarmar det legitimiteten för vårt skattesystem och tilliten till samhället. Känslan av att det är skillnad på folk och folk, att vanliga löntagare måste göra rätt för sig medan eliten undantas lagar och regler, det skapar ett delat Sverige. För det andra förlorar statskassan årligen stora skatteintäkter som behövs för att finansiera vår gemensamma välfärd. Inte minst nu i lågkonjunktur där jobben i offentlig sektor ofta är de första som drabbas av nedskärningar.

De omfattande och vidlyftiga vallöften som högerpartierna ställde ut i valrörelsen har inte klarat av att möta verkligheten. Det har blivit tydligt för alla. Men den politiska inriktningen är inte annorlunda än vad den tidigare varit och intressena högerpartierna företräder fortfarande desamma.

Sverigedemokraterna och regeringen vill ge sken av att de står på vanliga löntagares sida, när de i själva verket bara värnar elitens intressen. För oss socialdemokrater är det självklart att alla typer av fusk ska bekämpas. Vi vill ha skattesystem som är effektiva och rättvisa. Vi vill ha ett Sverige som håller ihop och där alla bidrar efter förmåga för att kunna upprätthålla en välfärd som fördelas efter behov. Så ser den politiska konfliktlinjen ut i svensk politik. Högern är nämligen sig lik. 

Niklas Karlsson (S) är ordförande i skatteutskottet