Niklas Karlsson: Räta på ryggen, sossar!

Foto förstamaj: Ylva Säfvelin/AiP

”Socialdemokrati i kris – eller räta på ryggen sossar” är titeln på en bok av Hans Haste. Den skrevs i en tid när nyliberalismen skördade framgångar och kröntes med en borgerlig valseger 1991. Haste försökte gjuta mod i en tillbakaträngd arbetarrörelse.

Ibland när modet och entusiasmen tryter tar jag fram Hastes bok. Det som slår mig är socialdemokratins enastående förmåga att komma tillbaka också efter tuffa bakslag.

Låt mig sätta fingret på en del självklarheter som förtjänar att upprepas.

Samhällsutvecklingen är inte på något sätt lagbunden. Saker och ting blir vad vi gör dem till.

I tider när nationalistiska strömningar vinner terräng och demokratiska värden ifrågasätts är det viktigare än på länge att stå upp för vårt sätt att leva.

Demokratin som egenvärde och beslutsmekanism blir stark när den är handlingskraftig och levererar reformer som i akt och mening gör det bättre för de allra flesta.

Som politisk rörelse måste vi äga förmågan att peka ut en tydlig, framåtsyftande färdriktning. Helt avgörande är att låta politiken i ord och handling handla om människors materiella villkor.

Vi måste orka se och belysa de skillnader som finns mellan fattiga och rika i Sverige.

Det finns människor som lever på fattigdomsgränsen samtidigt som de allra rikaste lever i allt större överflöd. En tiondel av befolkningen får ut lika mycket efter skatt som halva Sveriges befolkning får ut tillsammans.

Det är rimligt att ställa sig frågan hur det påverkar människors liv. Och hur det formar samhället.

I ljuset av detta är det rimligt att kravet på jämlikhet sätts i politikens centrum – det vill säga rätten för alla att råda över det egna livet och påverka samhället som vi lever i.

Jämlikhet är något helt annat än likriktning eller tvång för alla att bli lika, lika lite som ojämlikhet är detsamma som fattigdom. Jämlikhet förutsätter en rättvis fördelning av de resurser som har betydelse för människors frihet.

Häri ligger socialdemokratins historiska uppgift men också den som måste prägla vårt outtröttliga arbete framöver.

Det är en idé om den allmännyttiga principen att de resurser som vi tillsammans avsätter till gemensamma angelägenheter ska användas till det som de är avsedda för. Vi bidrar efter förmåga för att välfärden ska finns där när den behövs, fördelad efter behov. Den är ett konkret uttryck för idén om alla människors lika värde.

Det är nämligen som Haste uttrycker det: Svensk socialdemokrati har lite att skämmas över men mycket att vara stolta över. Räta på ryggen, sossar!

Niklas Karlsson är ordförande för Socialdemokraterna i Skåne och riksdagsledamot.