Niklas Blomqvist: Snåla inte med a-kassan!

Vallöftet om en stärkt arbetslöshetsersättning är ett bra och viktigt steg från Socialdemokraterna, men efter 30 år av styvmoderlig behandling av våra trygghetssystem kommer det krävas fler förbättringar för att få till ett välfungerande system. Foto: Manuel Alvarez.

Sveriges arbetslöshetsförsäkring har urholkats kraftigt sedan början på 1990-talet. Inledningsvis skedde urholkningen med hänvisning till att vi behövde stärka statsfinanserna. Trots starka statsfinanser från 2000-talet och framåt har urholkningen fortsatt. De största försämringarna skedde efter att högerpartierna vann makten i valet 2006. Därefter blev det svårare att kvalificera sig till försäkringen och ersättningen började trappas ned med tiden i arbetslöshet. Dessutom blev beräkningen av den ersättningsgrundande inkomsten mindre generös. Om detta skriver LO i en ny rapport: ”Hur fungerar a-kassan – för den enskilde och hur lite får du?”

Under pandemin förstärktes a-kassan temporärt och nu äntligen har Socialdemokraterna lyft en permanent starkare a-kassa som ett viktigt vallöfte. Äntligen! Det visar på mod och att vår samhällsanalys har börjat få genomslag i debatten. En försäkring som högerpartierna kunde vinna val på att sänka 2006 betraktas som en valvinnare 2022. Att vallöftet lyftes på Första maj gjorde signalen ännu tydligare. Socialdemokraterna står på arbetarnas sida. Jag tror att Socialdemokraterna har rätt om opinionsläget, men debatt kommer det att bli. Högern kommer att mala på om sin arbetslinje, som egentligen är en låglönelinje. De är rädda för att en stark arbetslöshetsförsäkring kommer leda till högre löner och bättre villkor.

För varför är en stark arbetslöshetsförsäkring bra? Under pandemin insåg fler värdet av den trygghet som en välfungerande arbetslöshetsförsäkring ger. Försäkringen handlar inte enbart om trygghet för den enskilde löntagaren, utan om möjligheten att upprätthålla det fackliga löftet.

”Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin, under några omständigheter, arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu lovat varandra. Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav.”

I en annan nysläppt LO-rapport – ”Vilken roll spelar arbetslöshetsförsäkringen i samhällsekonomin?” – visas hur en generös arbetslöshetsförsäkring leder till högre löner och i förlängningen ökad produktivitet och ökat välstånd för alla. Arbetslöshetsförsäkringen upprätthåller därtill konsumtionen och därmed sysselsättningen under ekonomiska nedgångar. Arbetslöshetsförsäkringen ger också ett ökat arbetskraftsdeltagande, vilket är en förutsättning för hög sysselsättning. Arbetslöshetsförsäkringen leder helt enkelt till många goda utfall för samhällsekonomin i stort och löntagarkollektivet specifikt.

Borgarna skräms gärna med att en högre inkomst för arbetslösa kommer att göra dem lata och mindre aktiva i sökandet efter nytt jobb. Denna oro är överdriven, men hanteras också bäst på andra sätt än att göra alla arbetslösa fattigare och pressa ned lönerna. Sökaktiviteten hos arbetslösa upprätthålls genom krav och stöd via den aktiva arbetsmarknadspolitiken. För arbetslöshetsförsäkringen är just en försäkring. Det är viktigt att det finns krav för att kvalificera sig till försäkringen, att det finns en viss självrisk och att det finns krav på motprestation från den arbetslöse i form av aktivt jobbsökande.

Det är trots allt så att den nordiska modellen, med generösa och inkomstbaserade trygghetssystem, har varit oslagbar i att skapa hög sysselsättning och välfärd.

En välfungerande arbetslöshetsförsäkring är en viktig pusselbit i en politik som syftar till hög sysselsättning och ett högre och jämnare fördelat välstånd. Men den är just en pusselbit. Den står inte ensam, utan det behövs även investeringar i aktiv arbetsmarknadspolitik, en offentligt finansierad välfärd av god kvalitet och efterfrågehöjande finanspolitik. Det är trots allt så att den nordiska modellen, med generösa och inkomstbaserade trygghetssystem, har varit oslagbar i att skapa hög sysselsättning och välfärd.

Just därför kan vi inte stanna vid en takhöjning. Kvalificeringsvillkoren behöver bli mer generösa. Ersättningen bör inte, som i dag, trappas ned med tiden i arbetslöshet. Det krossar ekonomin för långtidsarbetslösa som vore bättre hjälpta av utbildning och förmedlingsstöd. Den ersättningsgrundande inkomsten behöver räknas på ett sätt som gör att nytillträdda på arbetsmarknaden får sin faktiska lön försäkrad, annars riskerar vi lönepress på arbetsmarknaden. Taket för ersättningen behöver följa löneutvecklingen så att vi inte återigen hamnar i en situation där försäkringen urholkas över tid.

Vallöftet om en stärkt arbetslöshetsersättning är ett bra och viktigt steg från Socialdemokraterna, men efter 30 år av styvmoderlig behandling av våra trygghetssystem kommer det krävas fler förbättringar för att få till ett välfungerande system. Det här är första steget, men för att det alls ska kunna tas och för att vi ska kunna ta fler steg därefter krävs att Socialdemokraterna vinner valet i höst och att vi hjälps åt att lyfta upp frågan i samhällsdebatten.

Därför behöver vi vässa våra argument om varför arbetslöshetsförsäkringen är så viktig. Vi behöver vara tydliga med varför högerns låglönelinje är en återvändsgränd. Vi måste förklara varför trygghetssystemen behöver långtgående förbättringar.

För tryggheten, för ett ökat välstånd, för en välfungerande ekonomi och för ett mer jämlikt samhälle.

Niklas Blomqvist är utredare på LO.

Detta är en politisk analys eller en ideologisk text i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.