Nedskräpningen av havet en ödesfråga

Plast i havet – ett synligt exempel på miljöförstöringen.

Stoppa nedskräpningen, hållbart fiske och havet och klimatet. Det är de viktigaste frågorna under FNs havskonferens som börjar på måndag, säger Matilda Ernkrans (S). Hon önskar sig också en internationell kemikaliepanel.

– Det är en fråga som är starkt kopplad till nedskräpningen i havet.

5-9 juni hålls FNs stora havskonferens i New York, där Sverige står som värd tillsammans med Fiji. Syftet är att stödja arbetet med att rädda världshaven och uppnå det globala utvecklingsmålet om hav och marina resurser i FNs Agenda 2030.

En av deltagarna är Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott. Nedskräpningen i havet, att skapa regleringar för ett hållbart fiske och hur havet samspelar med klimatet pekar hon ut som de tre viktigaste frågorna.

– Det finns beräkningar på att om vi fortsätter att använda plast som i dag så kommer vi ha mer plast än fisk i våra hav 2050. Det drabbar fiskenäringen och möjligheten att kunna använda fisk som mat.

Olika länder behöver arbeta mot nedskräpning på olika sätt. I Sverige skulle det kunna handla om att försöka ta fram plaster som bryts ner och om att minska plasten i våra förpackningar. I andra länder kan det handla om att man behöver få en fungerande avfallshantering på plats.

– Jag hoppas att konferensen ska komma fram till att länder som inte har fungerande avfallshantering ska kunna få hjälp.

När det gäller att få till ett mer hållbart fiske tror Matilda Ernkrans att Sverige göra skillnad.

– Vi måste få stopp för det oreglerade fisket för att ta bättre hand om våra fiskebestånd, och här måste vi jobba med övervakning. Annars kan vi inte veta om vi har reglerat fiske eller inte. Här har Sverige en viktig roll att spela, vi är duktiga på det här.

Klimatfrågan har också stor betydelse för världshaven. I dag fångar haven upp mycket av den värme som klimatförändringarna gett upphov till, men det finns en punkt när det inte längre kommer att fungera, konstaterar Matilda Ernkrans.

Hon har också en egen hjärtefråga med sig till konferensen.

– Jag kommer att hålla ett extra öga på kopplingen mellan plast och kemikalier. Vi socialdemokrater har ju länge tyckt att det skulle behövas en internationell kemikaliepanel, på samma sätt som det finns en klimatpanel. Vi har inte råd att bortse från hur kemikaliefrågan påverkar våra marina ekosystem. Vi har bra matfisk i Sverige som vi inte kan äta för att den är full av dioxiner.

Konferensen avslutas med att länder och andra intressenter lämnar in sina egna åtaganden för att rädda världshaven.

– Det är min förhoppning att det blir starka åtaganden som vi följer upp på ett klokt sätt, säger Matilda Ernkrans.

Spara