Nato-medlemskap gör debut i svenska utrikesdeklarationen

Utrikesminister Ann Linde (S) läste upp den utrikespolitiska deklarationen som var historisk så till vida att det är första gången ett svenskt Nato-medlemskap nämns. Foto: Riksdagens webb-tv

– Regeringen har gjort bedömningen att ett svenskt Nato-medlemskap är det bästa sättet att värna Sveriges säkerhet. Ett svenskt och ett finskt medlemskap stärker också säkerheten för Natoländerna, sa utrikesminister Ann Linde när hon på fredagen läste upp utrikesdeklarationen.

Sveriges regering slår fast vilken utrikespolitiken som ska föras i den så kallade utrikesdeklarationen, som normalt läggs fram i februari. När Ann Linde läste upp deklarationen 16 februari i år låg Rysslands invasion av Ukraina fortfarande några dagar in i framtiden. 

Regeringen avsåg då inte att söka svenskt medlemskap i Nato och Ann Linde läste upp den välkända frasen “Vår militära alliansfrihet tjänar oss väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa.”

Det är en situation som har förändrats efter Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari.

I en uppdaterad utrikesdeklaration från i dag, 10 juni, konstateras att “Rysslands anfallskrig har fundamentalt försämrat säkerheten i vårt närområde. Natoallierades svar på kriget har också tydliggjort att Natos försvarsklausul artikel 5 enbart gäller alliansens medlemmar.” 

Efter en säkerhetspolitisk rapport som alla riksdagspartier varit med om att ta fram har regeringen därför gjort bedömningen att ett Nato-medlemskap är bästa sättet att värna Sveriges säkerhet. 

Inför att Sverige och Finland tillsammans sökte medlemskap i Nato trodde de flesta att länderna skulle välkomnas av Natos nuvarande medlemsstater, men Turkiet har satt sig på tvären. President Erdoğan är kritisk mot såväl utebliven vapenexport som vad han påstår är kontakter med terrorstämplade grupper och ställer krav för att acceptera de nya medlemsländerna. 

Vi kommer att fortsätta arbetet med att öka respekten för de mänskliga rättigheterna och en regelbaserad världsordning, global säkerhet, med medling som verktyg och mot terrorism.

Ann Linde när hon läste upp den uppdaterade utrikesdeklarationen.

I den uppdaterade utrikesdeklarationen försäkrar regeringen att Sverige kommer att bidra till hela Natos säkerhet, inklusive Turkiet. 

– Vår ambition är att i konstruktiv anda komma framåt i de frågor som Turkiet har rest. Sverige fördömer terrorism å det starkaste. En ny, skarpare terroristbrottslag träder i kraft den 1 juli, och regeringen förbereder ytterligare skärpningar av terroristlagstiftningen, sa Ann Linde.

Även svensk vapenexport nämndes i deklarationen:

– Sverige skulle som medlem åta sig helheten i Washingtonfördraget, inklusive Natos doktriner. Ett Natomedlemskap kan också förändra förutsättningarna för krigsmaterielexport inom vårt nationella regelverk.

Ann Linde försäkrade i deklarationen dock att ett Nato-medlemskap inte innebär att Sverige kommer att förlora sin globala röst.

– Vi har en lång historia av att stå upp för folkrätten, solidaritet, nedrustning, demokrati och jämställdhet. Det är också vår framtid. Vi kommer att fortsätta arbetet med att öka respekten för de mänskliga rättigheterna och en regelbaserad världsordning, global säkerhet, med medling som verktyg och mot terrorism.

Hela utrikesdeklarationen kan läsas på regeringens hemsida.