Nationell attack mot gängens pengar

Enklare för vanligt folk att tipsa om arbetslivskriminalitet och en ny myndighet som ska förebygga, upptäcka och förhindra felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet. Det är två av Socialdemokraternas åtta punkter för att komma åt finansieringen av gängkriminella.

Under måndagen pekade Magdalena Andersson och Mikael Damberg ut kriminaliteten som en viktig politisk prioritering för Socialdemokraterna. Det var under en pressträff i Gävle som man förde fram budskapet att man ska strypa de gängkriminellas finansiering genom att gå på den organiserade brottslighetens pengar och slå hårt mot dess organisation.

Under de två mandatperioder som Socialdemokraterna har styrt i Sverige har Polisen, domstolarna och åklagarna expanderat. Över 70 straffskärpningar har genomförts och det har gett resultat. Sverige har aldrig haft så många poliser och fler än någonsin sitter frihetsberövade, många av dem är gängledare. Men för varje gängkriminell som fängslas finns nya personer beredda att ta över och fler insatser behövs.

– I dag tar vi ytterligare ett steg i kampen mot gängkriminaliteten. I dag kommer jag och Mikael Damberg att presentera en nationell attack mot gängens pengar. Vi ska gå på deras konton, deras kontanter och deras klockor, som Magdalena Andersson uttryckte det.

Finansminister Mikael Damberg och statsminister Magdalena Andersson presenterade åtta punkter för att slå mot de gängkriminellas pengar. Foto: Socialdemokraterna

Hon och Mikael Damberg pekade ut åtta viktiga punkter för att komma åt finansieringen av gängkriminella:

  • En offensiv mot arbetslivskriminalitet. Här vill S bygga ut de regionala arbetskriminalitetscentren och göra det enklare för vanligt folk att tipsa om arbetslivskriminalitet och skärpa sanktionerna för utnyttjande av arbetstagare.
  • Intensifierad statlig offensiv mot penningtvätt, skattefusk och välfärdsbrottslighet. Här vill S underlätta informationsutbytet mellan myndigheter samt inrätta en myndighet som ska förebygga, upptäcka och förhindra felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet.
  • Utökat arbete mot internationell skattebrottslighet. Här vill S att Skatteverket ska få mer resurser så att kontrollerna kan bli fler och mer effektiva. Man vill även få till mer internationellt informationsutbyte.
  • Kartläggning av välfärdsbrottslighet för mer effektiva insatser. Här vill S ge i uppdrag till Statskontoret att i nära samverkan med andra myndigheter ta fram bättre kunskapsstöd och verktyg för att motverka välfärdsbrottslighet.
  • Krafttag mot korruption och otillåten påverkan. Här vill S få på plats nya åtgärder för att bättre förebygga och bekämpa otillåten påverkan och korruption inom offentlig verksamhet och näringslivet.
  • Skärpt syn på köp av svarta varor och tjänster. Här vill S försvåra för häleri och bedrägerier på digitala marknadsplatser. Man vill även se över om kraven för understödjande av brottslig verksamhet kan skärpas.
  • Ta de kriminellas brottsvinster.
  • Ordning och reda i folkbokföring. Här vill S ge mer resurser till att ytterligare skärpa till folkbokföringen. Man har redan sedan tidigare skärpt kraven på att genomföra en identitetskontroll vid inflyttning till Sverige, återinfört folkbokföringsbrottet och gett myndigheterna fler befogenheter och bättre verktyg.

– Vi är i ett osäkert ekonomiskt läge och då är det särskilt viktigt att varje skattekrona används för att ta tillbaka kontrollen över välfärden och tryggheten. Sverige har inte råd med skattefusk eller välfärdsbrott. Vi ska vända på varje sten för att stoppa fusket och strypa gängens finansiering, konstaterade Mikael Damberg.