”Nästa valrörelse grundläggs nu”

Anne-Marie Lindgren flankerad av Marika Lindgren Åsbrink och Daniel Färm, vd Aktuellt i Politiken, under ett idépolitiskt seminarium i höstas. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

Det blev fullt hus när Aktuellt i Politiken höll sitt idépolitiska seminarium i Stockholm på måndagen; ett seminarium som i praktiken var ett firande av “partiets chefsideolog” och mångåriga AiP-skribenten Anne-Marie Lindgren som fick motta Tage Erlanders hedersmedalj.

Det första provnumret av Aktuellt i samhälle och politik, som tidningen då hette, kom ut 1953. Anne-Marie Lindgren har varit återkommande skribent sedan 1992.

– 1961 hade jag precis blivit ordförande i SSU. Chefredaktören för Frihet kom in och sa att nere i Norrköping finns en fantastisk klubbist, henne ska du hålla ögonen på – och det gjorde jag, berättade tidigare partiordförande Ingvar Carlsson.

Han och Anne-Marie Lindgren har tillsammans skrivit boken ”Vad är socialdemokrati?” som nyligen kom ut i en sjunde och omarbetad upplaga. När de skrev den första upplagan var den politiska miljön präglad av vänsterpopulistiska strömningar. Sedan kom nyliberalismen och den senaste upplagan bemöter högernationalisterna.

Marknadsliberalismen har enligt Anne-Marie Lindgren misslyckats med att lösa samhällsproblemen så det finns öppningar för klassisk socialdemokratisk politik – men det finns också starka intressen däremot. Både högerpopulismen och starka ekonomiska intressen.

– Det gäller att vi tänker oss för väldigt noga; vad är det för frågor vi lyfter, hur lyfter vi dem, hur förklarar vi, sa Anne-Marie Lindgren.

Enligt henne måste det finnas en spänning mellan det möjliga och det önskvärda; det är det som driver politiken.  Att bara jobba utifrån det möjliga innebär trött förvaltande, men att bara skriva önskelistor innebär en stor risk att hela tiden misslyckas.

Ingvar Carlsson talade engagerat om hotet från högernationalismen i Sverige och hur viktigt det är att ta kampen.

– Det handlar om svensk demokrati. Jag skulle vilja att vi slöt upp bakom Aktuellt i Politiken, argumentationen där och för ut den debatten runt om i Sverige.

Sverigedemokrater sitter i dag på viktiga politiska poster. Och valrörelsen präglades delvis av överdrivna vallöften och politiker som ljuger, vilket partiordförande Magdalena Andersson kallade för en fascistisk arbetsmetod.

– Det är något nytt och svårt att förhålla sig till. Vi behöver en diskussion med politiken men också med media; hur mycket ska man spegla valrörelsen och hur mycket ska man granska det som sägs.

Marika Lindgren Åsbrink, Ingvar Carlsson, Anne-Marie Lindgren och Daniel Färm deltog alla på AiPs idépolitiska seminarium. Foto: Jan Söderström/AiP

Enligt Anne-Marie Lindgren måste nästa valrörelse grundläggas nu, genom folkbildning bland medlemmarna.

– Media talar om socialdemokratin som partiledningen, men partiet är medlemmarna och det är medlemmarna som tar de löpande debatterna. När människor känner att de kan ett ämne något så när bra, då är man beredd att ta debatten.

Men att ta debatten är inte tillräckligt, S behöver också föra fram en trovärdig politik. Anne-Marie Lindgren påpekade att de nordiska länderna stod emot de nazistiska strömningarna bättre än många andra länder på 1930-talet, vilket statsvetare menar beror på att de socialdemokratiska partierna hade presenterat en politik som var realistisk och ingav hopp.

Enligt Magdalena Andersson finns det tre delar i arbetet för att skapa jämlikhet: jobb åt alla; generell skattefinansierad välfärd; samt en progressiv beskattning. Även om det finns stora brister i utformningen i dag står hon fast vid de tre benen.

– Det finns en enormt omfördelande kraft i att barn med olika bakgrund har lika bra utbildning.

Partisekreterare Tobias Baudin sa att S behöver våga ompröva sin politik, och sedan låta partiet diskutera förslagen till nya reformer. Partikongressen 2025 behöver slå fast en politik inför 2030-talet.

Socialdemokratins historiska framgång har kommit sig av förmågan att skapa breda koalitioner – men är det fortfarande möjligt i dagens samhälle? Payam Moula, chefredaktör för tidskriften Tiden, är övertygad om att svaret är ja.

– Det finns någonting som alla människor har gemensamt och som man glömmer när man ställer grupp mot grupp och klass mot klass. Alla svenskar vill lösa samhällsproblem.

Men där finns det enligt Payam Moula en sak som skiljer hans generation från Anne-Marie Lindgrens:

– Min generation har delvis gett upp; vi tror inte längre att alla samhällsproblem är möjliga att lösa. Där är jag övertygad om att i takt med att vi blir bättre på att lösa samhällsproblem så kommer stödet för vårt parti att öka.

Anne-Marie Lindgren hyllades av Magdalena Andersson och Tobias Baudin. Foto: Jan Söderström/AiP

Anne-Marie Lindgren tilldelad hedersmedalj

– Ditt sätt att utvecklaoch förmedla socialdemokratiska idéer har format flera generationer av politiker och fortsätter att göra det. Jag vet att du inte gillar att bli kallad det, men du är ju vår rörelses chefsideolog, sa Magdalena Andersson när hon överlämnade Tage Erlanders hedersmedalj till Anne-Marie Lindgren.

Tage Erlanders heders­medalj utdelas av Socialdemokraternas partistyrelse till partimedlemmar som på olika sätt har utfört ett förtjänstfullt arbete för partiets bästa. 

”Jag känner en oerhörd tacksamhet över allt jag har fått av partiet genom hela livet. En av de ungdomar som i likhet med mig sitter i Tidens redaktionsråd, som dessutom skriver ledare i Aftonbladet, skrev häromdagen någonting om Harry Potter. Att det var en värld som gav gemenskap och möjlighet att kämpa tillsammans för något man trodde på. Jag tycker att det låter som en väldigt bra beskrivning av partiet, och när jag tänker på vad vi har åstadkommit genom decennierna och vad vi fortfarande kan åstadkomma, då vette sjutton om det inte är en fråga om magi också inblandad.”

Anne-Marie Lindgren