Nästa kongress hålls i mars 2019

Nästa partikongress hålls 22–24 mars 2019. Det beslutade partistyrelsen i dag. En kongress på våren gör det möjligt att samla partiet inför EU-valrörelsen. Det blir ingen motionshantering utan kongressen ska diskutera förslag till programtexter.

Socialdemokraterna har enligt stadga partikongress vartannat år, året före och året efter ordinarie riksdagsval. Kongresser som hålls året efter val har lika många ombud men sträcker sig över färre dagar och ska ha ett tematiskt innehåll vilket fastslås av partistyrelsen. Det är enligt stadgan också upp till partistyrelsen att besluta om motionsrätt till den kongressen.

På fredagens partistyrelsemöte fattades beslut om tidpunkt och former för kongressen 2019. Att man valt att förlägga kongressen till våren 2019 beror på att man vill ta tillfället att samla partiet inför EU-valet som sannolikt hålls i Sverige 25 maj 2019.

Det gör det samtidigt opraktiskt att ha motionsbehandling, eftersom motionerna ska vara inne senast fem månader före kongressen, strax efter valet i september.

Arbetarekommunerna skulle då ha behövt ägna mycket tid åt motionshantering, mitt under brinnande valrörelse. I stället kommer partistyrelsen att skicka ut programtexter kring de teman som ska tas upp på kongressen på remiss till arbetarekommunerna.

Vilket tema partikongressen 2019 kommer att ha beslutas av partistyrelsen vid ett senare möte.