Näringslivets politiska bidrag

– Att bara Socialdemokraterna har de här intäkterna är naturligtvis ohållbart, säger Ulf Kristersson (M) till Aftonbladet om Socialdemokraternas lotteriintäkter.
Samtidigt slussas runt 250 miljoner kronor årligen av näringslivet till politiska kampanjer.

Under valåret kritiserade Moderaterna det fackliga stödet till Socialdemokraterna på 50 miljoner kronor. Får Socialdemokraterna mer ekonomiskt stöd till kampanjer än Moderaterna?

Enligt en rapport från Arena Opinion 2022 satsar Svenskt Näringsliv och andra företagsintressen varje år över 250 miljoner kronor i olika moderatnära opinionsinsatser.

Det går bland annat via Stiftelsen Fritt Näringsliv till olika tankesmedjor som Timbro och Fri Värld samt till aktörer som Institutet för Näringslivsstudier och Ratio. Det är tio gånger mer än stödet till progressiva eller fackliga tankesmedjor. 

Svenskt Näringslivs senaste ”tankesmedja” heter Synaps, som ska lobba för mer privatdriven vård. När det nya S-ledda styret i Region Stockholm nu städar upp bland vårdvalen pumpar Svenskt Näringsliv in miljoner för att bemöta det – inte i Moderaterna direkt utan i Synaps, som leds av Gustaf Drougge, tidigare stabschef hos regionrådet Irene Svenonius (M).

Näringslivets kampanjpengar har aktualiserats av att Socialdemokraterna, som svar på regeringens och SDs lotteriattack, nu krävt att kommunala och statliga bolags arbetsgivaravgifter till Svenskt Näringsliv ska ingå i utredningen av partifinansieringen.

– Svenskt Näringsliv slussar pengar till Timbro och på den vägen är skattebetalare med och betalar för Timbros verksamhet, som ju driver kampanjer och har publicerat en lista på hur man kan klämma åt Socialdemokraternas finansiering, säger Magdalena Andersson.

Moderaternas argument mot det fackliga stödet är att inte varje enskild medlem sagt ja. Men LO-stödet ges efter demokratiskt fattade beslut, till skillnad från Svenskt Näringslivs stöd till kampanjer som kan gå emot medlemsbolagens intressen.

AiP kunde 2018 visa hur Svenskt Näringslivsfinansierade ”Skattefakta” spred en bild där V:et i SVTs logga bytts mot Vänsterpartiets partisymbol, för att visa vänstervridningen av public service. Detta trots att SVT via Medieföretagen betalar cirka en miljon kronor i medlemsavgift till Svenskt Näringsliv. 

skattefakta-delningsbild-svt

Dessutom länkades till budskapet att ”Public service har överlevt sig själv, och det är dags att kraftigt reducera dess omfattning då den inte längre fyller samma funktion eller behov som på DDR-Sveriges tid”.

– I syfte att väcka engagemang i skattefrågor har det spetsats till över gränsen för vad som är rimligt och sakligt korrekt. Vi har bett SVT förbehållslöst om ursäkt, sa Svenskt Näringslivs presschef Peter Isling till AIP.

Svenskt Näringslivs försvar är att kampanjpengarna kommer från tidigare avkastning. Men spelar det bokföringsmässiga någon roll?

Timbros vd var tidigare Muf-ordförande. Ulf Kristersson var tidigare chef på Timbro och har rekryterat Svenskt Näringslivs kommunikationschef till statssekreterare med ansvar för strategisk kommunikation och placerat Timbros mest S-kritiska twittrare på statsrådsberedningen.

Det är justitieminister Gunnar Strömmer (M) som tillsatt utredningen om partifinansieringen. Inför valet avslöjades att Strömmer försöka runda lagen när Kalla Fakta utgav sig vara företagsledare beredd att skänka en halv miljon mot anonymitet.

– Vi har också en medarbetare som tyvärr hade ett antal förslag hur man kunde göra för att det inte skulle synas. Den medarbetaren jobbar inte kvar hos oss. Men för Moderaterna var det Gunnar Strömmer, han blev befordrad till justitieminister, säger S partisekreterare Tobias Baudin.