Myten om S parabolförbud

Förslaget om att förbjuda parabolantenner har tillskrivits Socialdemokraterna så många gånger att det blivit en sanning, trots att S som parti aldrig drivit det.

Nu är det Kristdemokraterna som hänvisar till det. KD som 1996 motionerade om att förbjuda spridning av våldsfilmer via Internet.

Moderatledningen föreslår sin stämma att ett ”smalare och vassare” public service ska utredas och att reklam ska tillåtas i SVT, SR och UR. Detta sedan M i Stockholms län, krävt att public service läggs ned.

Nu vill även KD:s partistyrelse se ett ”smalare” public service.

”Genom att förstärka kärnan och skala av krimskramset stärker vi public service”, skriver partisekreterare Peter Kullgren i DN inför rikstinget.

Kullgren ger Socialdemokraterna skulden för att public services uppdrag svällt.

”Under Socialdemokraternas starka era ville man förhindra fri radio och tv. Radions P3 startades för att stoppa framväxten av privat radio. TV2 gav illusionen av konkurrens. Vidare ville man förbjuda parabolantenner.

Public service var för S ett medel att hålla svenskarna rena från kommersialismens korrumperande krafter. Det utvecklades utifrån socialdemokratiska behov, inte medborgarnas.”

Socialdemokraterna har aldrig drivit ett förbud mot parabolantenner. Men det är sedan decennier ett borgerligt favoritargument i kultur- och liberaliseringsdebatter.

Ursprunget är ett remissyttrande från Kulturarbetarnas socialdemokratiska förening i Stockholm, där Maj Britt Theorin var ordförande, till partiets kulturpolitiska arbetsgrupp i maj 1980. KSF var kritiskt till kommersialiseringen av kulturen, underhållningsvåld och reklam i svensk tv, och uttryckte farhågor, utifrån ett barnperspektiv, om effekten av den snabba teknikutvecklingen.

”Det behöver inte dröja länge innan vi har satelliter, ägda av multinationella mediesyndikat, som möjliggör för videovåldet att bakvägen ta sig in i svenska hem. Det är därför som vi i KSF efterlyser utredning ’om olika möjligheter att hindra oönskad teknik att etablera sig på den svenska marknaden’ (detta är den mening som orsakat alla falska beskyllningar och angrepp). Vi vill ha rådrum – för video-skivteknik såväl som för satellitteknik – för att kunna fatta gemensamma demokratiska beslut innan det är för sent”, förklarade KSF:s vice ordförande Erik Matteoni i SvD 14/12 1980.

KSF menade dock att de aldrig använt ordet förbud. Men KSFs förslag mötte kritik även inom socialdemokratin.

AiP har tagit del av remissyttrandet, där KSF också uppmanar till att:

”Motverka i god tid kommersiella utländska tv-satelliters möjligheter att invadera och infektera vår mentala miljö.”

Georg Andersson (S) ledde den S-arbetsgrupp som tog emot KSFs remissyttrande.

– Det är en myt att Socialdemokraterna skulle vilja förbjuda parabolantenner. Moderaterna vill behålla den myten i sin fantasivärld och sprida den över mänskligheten, sa Andersson i riksdagen 1982.

– När jag påpekar att de många TV-kanalerna, den stora spridningen, faktiskt är ett argument mot och inte för reklam-tv, då blir jag aldrig bemött i sak. Då talar man alltid om parabolförbud, som om jag hade förespråkat det. Jag tycker att folk skall kunna se på de program de vill, även program från satellitsändningar, sa kulturminister Bengt Göransson (S) i en riksdagsdebatt 1984.

Spridningen av budskapet/myten har gått bra. ”Parabolförbudet” har tillskrivits S och dess partiledning så ofta att det blivit en sanning.

– Vi liberaler riktar blicken mot framtiden medan Socialdemokraterna är kvar i dåtiden. På 90‑talet ville man förbjuda parabolantenner. I dag är det taxiföretaget Uberpop som ska straffas ut, sa Jan Björklund (L) i en partiledardebatt 2016.

Inför valet 2018 sa Ulf Kristersson (M) i en intervju med DN att:

– Alla vi som var med på 1970-talet och växte upp då minns när parabolförbud (diskuterades).

DN:s faktakoll:  kommenterade:

”Det stämmer alltså onekligen att personer förordat ett parabolförbud under åtminstone 1980-talet, det har dock aldrig lagts några motioner i riksdagen om ett sådant förbud, och det har aldrig varit Socialdemokraterna som partis politik.”

– Det är faktiskt inte så. Jag har blivit anklagad för att lägga förslag i riksdagen om det, och jag har bett dem att kolla i arkiven om detta, men det finns inga förslag om det. Men det diskuterades inom Kulturarbetarnas socialdemokratiska förening, sa Maj Britt Theorin till DN:s faktakoll 2018.

Men det hindrar inte Kristdemokraterna och partisekreteraren Peter Kullgren att nu åter sprida påståendet att Socialdemokraterna ville förbjuda parabolantenner.

Detta i en text som kritiserar att samhällsfrågor ”vinklas åt det spektakulära, snarare än åt det intellektuellt nyfikna”.

Faktum är att KD själva ville förbjuda våldsamma filmer att spridas fritt, inte via parabol utan via det än mer effektiva Internet. Detta genom lösenord, ungefär som dagens Netflix-abonnemang.

”Detta kan komma att bli ett stort problem i framtiden. Det är därför viktigt att vara medveten om vilka kanaler våld kan spridas genom och med kraftfulla åtgärder förhindra dessa företeelser”, skrev KD-ledamöterna Tuve Skånberg, Åke Carnerö och Fanny Rizell i en riksdagsmotion 1996.