Myt att alla får det bättre

De med lägst disponibel inkomst har bara fått 1 000 kronor mer i plånboken sedan 1980 medan de med högst inkomster har fått
25 000 mer att röra sig med.