”Myndigheten väljer metod”

Heléne Fritzon svarade på frågor i en interpellationsdebatt om åldersbedömningar.

– Det är inte riksdagen eller regeringen som väljer metoder, det gör myndigheten, tryckte migrationsminister Heléne Fritzon på i den interpellationsdebatt som en vänsterpartistisk riksdagsledamot begärt om åldersbedömningar.

Under gårdagskvällen diskuterades åldersbedömningar i en interpellationsdebatt i riksdagen. Det var Vänsterpartiets Christina Höj Larsen som ville ha svar av migrationsministern Heléne Fritzon om hur hon ser på den kritik som riktats mot åldersbedömningar av unga asylsökande.

Heléne Fritzon framhöll i sitt svar att det finns flera sätt för en ung person att visa både identitet och ålder som pass, identitetshandling eller annan bevisning, men att det är viktigt för förtroendet för asylprocessen att det finns möjlighet vid behov att erbjuda den som söker asyl att genomgå en medicinsk åldersbedömning.

– Det har varit angeläget för regeringen att hitta en ordning för hur de ska kunna genomföras. Därför gav vi Rättsmedicinalverket, RMV, i samarbete med Migrationsverket uppdraget att utforma ett system för åldersbedömningar och ett sådant finns nu på plats sedan våren 2017, sa Heléne Fritzon.

Att Migrationsverket i början av förra året väntade med att fatta beslut i ärenden där åldersjustering kunde bli aktuell var enligt myndigheten nödvändigt i övergångsfasen till ett nytt system i RMVs regi och hade inget att göra med några ”brister” i systemet som Höj Larsen påstått, menade Fritzon.

I riksdagen under debatten hade många samlats på läktarna från organisationen Ung i Sverige, som kräver att utvisningarna till Afghanistan stoppas, och yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut som är engagerat i ensamkommande barn och ungdomars situation.

Kritiken mot åldersbedömningarna har varit stark, inte minst efter SvDs granskning.

– Bedömningen av identitet och ålder är endast en del av asylprocessen och det är den delen regeringen på olika sätt under åren gett uppdrag om att förbättra och utveckla. Jag välkomnar det Christina Höj Larsen kallar allvarlig kritik och jag välkomnar alltid en debatt. Det är det som är grunden för en rättssäker prövning, sa Heléne Fritzon.

Hon poängterade också att det inte är regeringen som valt metod, utan det är det myndigheten som gör.

På fredag presenteras resultat från RMVs senaste kvalitetsuppföljning. RMV gör regelbundna kvalitetsuppföljningar och vid behov omprövar och ändrar man även metoder och utlåtanden.