”Mycket tuff tid framför oss”

Carina Örgård (V), Helén Eliasson (S) samt Madeleine Jonsson (MP) presenterade Rödgröns lednings budget för 2024.

Rödgrön ledning i Västra Götalandsregionen har presenterat sin budget för 2024 och det mesta pekar mot att det kommer vara ett mycket utmanande år där reformutrymmet och regionens ekonomiska reserv måste användas till att skydda den nuvarande ambitionsnivån inom hälso- och sjukvård, regional utveckling, kultur och kollektivtrafik.