Mycket hyckleri – och en del samsyn – i regeringsförklaringen

Ulf Kristerssons regeringsförklaring präglades av mer hyckleri än egna seriösa förslag, visar en genomgång som AiP:s politiska redaktör Daniel Färm har gjort.

Statsminister Ulf Kristerssons regeringsförklaring 2023 präglades i hög grad av magstarka påståenden i frågor där regeringens politik och samarbete med Sverigedemokraterna drar i rakt motsatt riktning. Visst fanns där en hel del frågor som det råder eller kan komma att råda viss samsyn kring, inte minst när det gäller stödet till Ukraina. Men stora delar av den moderate statsministerns tal bestod antingen av självberöm, polemik eller hyckleri med tveksam sanningshalt. Det visar en genomgång som Aktuellt i Politikens politiska redaktör Daniel Färm har gjort av innehållet i regeringsförklaringen.

Genomgången visar att Ulf Kristerssons regeringsförklaring kan delas upp i olika typer av budskap och retorik, som tog olika stor plats i talet (räknat som andel ord av det totala antalet ord i anförandet).

påståendet att ”Sverige ska föra en ambitiös och effektiv klimatpolitik för att nå klimatmålen” – samtidigt som regeringen får extremt hård kritik för att tvärtom bidra till att öka utsläppen

46% hyckleri och magstarka eller tveksamma påståenden. Ulf Kristerssons regeringsförklaring präglades i hög utsträckning av påståenden som är svåra att kategorisera som annat än rent hyckleri – där regeringen säger en sak, men i själva verket gör något helt annat. Exempel på detta är påståendet att ”Sverige ska föra en ambitiös och effektiv klimatpolitik för att nå klimatmålen” – samtidigt som regeringen får extremt hård kritik för att tvärtom bidra till att öka utsläppen, och vilja slopa eller skjuta på vissa klimatmål. Eller skrytet om att ”Sverige är en av världens mest generösa biståndsgivare” samtidigt som biståndet fullkomligt slaktas av högerregeringen. Omdömena över dessa påstående bör rimligtvis pendla mellan ”magstarkt” och ”fräckt”.

21% samsyn. Regeringsförklaringen innehöll även ett antal stycken som det råder eller kan komma att råda en relativt stor samsyn kring mellan regeringen och Socialdemokraterna (och inte sällan även övriga oppositionspartier). Exempel: ”Sverige kommer att fortsätta stödja Ukraina så länge det behövs” samt delar av kriminalpolitiken och viljan att knäcka de kriminella gängen.

10% problembeskrivning. Alla tal innehåller en beskrivning av samhällsproblem som politiken är satta att ta itu med. Så även Ulf Kristerssons regeringsförklaring. Exempel: ”Sverige har inte varit i så omedelbar närhet av ett storskaligt invasionskrig sedan andra världskriget” eller ”Vi har inte haft så komplexa ekonomiska problem – hög inflation, låg tillväxt och stigande räntor – sedan 90-talskrisen”.

Ulf Kristerssons andra regeringsförklaring innehöll ett inte oväsentligt mått av självberöm

9% självberöm. De flesta regeringsförklaringar innehåller ett inte obetydligt mått av att stolt berätta eller påstå vad regeringen gör eller har gjort – ofta med ett underförstått nålstick till de politiska motståndarna. Det säger inte i sig något om huruvida det verkligen finns anledning till en sådan stolthet eller ej. Ulf Kristerssons andra regeringsförklaring innehöll ett inte oväsentligt mått av självberöm, trots det katastrofala första året vid regeringsmakten. Exempel: ”Reformtempot har varit högt under regeringens första tid” eller ”Att lägga om kursen kräver både uthållighet och otålighet. Problem som har vuxit fram under lång tid kräver långsiktigt arbete. Och just därför måste man ha driv i steget”.

6% polemik. De flesta statsministrar vill framstå som statsmän, och drar sig därför för allt för burdusa påhopp på oppositionen. Istället finns där inte sällan inslag av mer eller mindre subtila nålstick och polemik. Så även från Ulf Kristersson. Exempel: ”Den här regeringen tillträdde efter många års misskötsel av det svenska energisystemet” eller ”Vi lämnar en attityd av att det får bli som det blir, och tar i stället systematiskt tag i problemen”. Provocerande? Japp! Men så låter det från en statsminister vars finansminister har sagt ”Om vi inte når klimatmålen, så gör vi inte det.”

förslag som utifrån en socialdemokratisk horisont drar i fel riktning

3% rent problematiska förslag. Nu kanske någon tänker att tre procent inte är så mycket. Det stämmer. Men dels återfinns en hel del av de förslag som drar i helt fel riktning även i kategorin ”hyckleri”, dels har inte minst Ulf Kristersson förfinat metoden att inte tala allt för tydligt om de förslag som han vet är allra mest kontroversiella. Dessutom formulerades dessa förslag mycket kortfattat – men effekterna kan vara långtgående. Det finns hur som helt även i årets regeringsförklaring flera exempel på frågor som Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har varit tydliga med – och sannolikt är ideologiskt övertygade om – och därmed inte gjort sig skyldiga till hyckleri. Likväl är det förslag som utifrån en socialdemokratisk horisont drar i fel riktning. Exempel: ”En stor bidragsreform kommer att genomföras med bidragstak, aktivitetskrav för att få försörjningsstöd och successiv kvalificering in till välfärden.” Eller ”Regeringen arbetar med att ta fram lagförslag för att införa gårdsförsäljning”.

Daniel Färm är politisk redaktör