Motionera mera – och få bifall

Partikongressen mars 2019 i Örebro. Foto Ylva Säfvelin

Snart börjar distriktsårskongresserna och 3–7 november 2021 håller Socialdemokraterna sin nästa partikongress. Det är tillfällen då varje medlem kan påverka… Läs mera »