Motionens resa mot att förändra världen

På partikongressen 2005 fick motionärerna partistyrelsen att vända. Kongressen sa till könsneutrala äktenskap i stället för att besvara motionerna med hänvisning till en pågående utredning.

Motionstiden inför partikongressen 3–7 november är på väg att löpa ut. Men vad händer på vägen till att ombuden är redo att gå till beslut? 

En partimedlem får en idé på hur världen kan göras bättre och skriver raskt samman en motion till partikongressen. Motionen innehåller brödtext och att-satser – de förslag på beslut som kongressen faktiskt fattar beslut om. Motionen lämnas in till arbetarekommunen av medlemmen eller av en S-förening som valt att anta motionen som sin egen.

Motionen behandlas på ett medlemsmöte med arbetarekommunen. Där kan den avslås, bifallas och antas som arbetarekommunen egen, eller skickas vidare som enskild motion till kongressen. Arbetarekommuner  som också är partidistrikt brukar skriva distriktsmotioner som omfattar flera av medlemmarnas motioner. Även partidistriktens styrelser har motionsrätt till partikongressen.

• Mellan 3 april och 3 maj är partiets motionsdatabas öppen. Under den perioden registrerar ansvarig i varje arbetarekommun och partidistrikt alla motioner som man vill ha behandlade på partikongressen, uppdelade på ett antal ämnen. 

• Personal på S-kansliet går igenom motionerna och knyter varje att-sats till ett utlåtande. Utifrån partistyrelsens direktiv skriver tjänstemän utlåtanden som också går ihop med de förslag till politiska riktlinjer som skrivs samtidigt. Motionerna och utlåtanden överlämnas sedan till en särskild samordningsgrupp som har till uppdrag att se till att det finns både ett svar samt ett förslag till beslut över varje enskild att-sats. Samordningsgruppen kommer att tillsättas i sommar.

• Förslagen till utlåtanden och yrkanden om varje motion tas upp av verkställande utskottet för diskussion och går sedan vidare till partistyrelsen, som fattar beslut om vad det ska stå i kongresshandlingarna. 

• I augusti är kongressombudsvalet klart och 22 september skickas kongresshandlingarna ut till ombuden.  Då blir också alla motioner och motionssvar offentliga. För ombuden börjar arbetet med att förbereda sig för kongressen. Utifrån partistyrelsens utlåtande jobbar motionären vidare för att få stöd för sitt förslag, till exempel genom att ta kontakt med kongressombud från olika delar av landet.  

Partikongressen hålls 3–7 november i Göteborg. Oavsett vad partistyrelsen föreslår kan den som stöder en motion gå upp och yrka bifall och argumentera för den. Kongressen, som består av 350 valda ombud, beslutar att bifalla, avslå eller anse motionen besvarad. 

• Och kanske kan motionen en dag bli svensk lag Nationaldagen 6 juni och samkönade pars rätt att adoptera barn är två frågor som har gått hela vägen från socialdemokratisk kongressmotion till svensk lag. 

 

Formulera motionen så att förslaget är genomförbart.

Röster om motionshanteringen

Sara Gunnerud.

Sara Gunnerud, språkkonsult och aktiv i S i Stockholm. 

– Börja med det viktigaste när du skriver en motion. Väck känslan av att det här är ett bra förslag. Underbygg ditt förslag med några argument, och visa att ditt förslag är både bra och möjligt. 

– Att-satserna är förslag på beslut och det som kongressen faktiskt fattar beslut om. Undvik svepande formuleringar, det måste vara tydligt vad som ska göras och vem som ska göra det. Formulera motionen så att förslaget är genomförbart. Tänk igenom vilket organ som beslutar om den här frågan och hur Socialdemokraterna kan påverka där. Använd ord som ”verka för” i stället för ”göra”, så att motionen inte blir avslagen av formskäl bara för att det inte är möjligt att bifalla den. 

Arvid Hedborg.

Arvid Hedborg, försteombudsman, S i Göteborg

– Vi har fått in 118 motioner till partikongressen. Utifrån dem tar vi fram distriktsmotioner som förhoppningsvis ger tydliga linjer i viktiga frågor för Göteborg på partikongressen. Det blir troligen mer hanterbart eftersom det är så många motioner och det är ett sätt att jobba för de frågor som är viktiga för medlemmarna och tunga för distriktet. Om flera motioner säger liknande saker kan man väva in det i en distriktsmotion i stället för att skicka alla vidare. 

– Distriktskongressen får ändå ta ställning till alla motioner men många kommer vara integrerade i distriktsmotioner. Sedan blir det förmodligen ett antal motioner som avslås och ett antal som inte omfattas av distriktsmotionerna men som skickas vidare till kongressen. 

Ia Uvberg.

Ia Uvberg, ombudsman S i Luleå. 

– När vi har fått in alla motioner har vi ett kort styrelsemöte där motionerna fördelas utifrån ledamöternas kompetens. Senare diskuterar styrelsen motionerna och kommer överens om man ska yrka bifall eller avslag, eller kanske bifall på några att-satser och avslag på andra. Den som fått i uppdrag att ha hand om motionen skriver ihop styrelsens förslag. 

– Om det är en motion som är mer komplicerad kanske vi väntar på att den som har hand om motionen får grotta ner sig mer i fakta och komma med sitt förslag. Vissa motioner kan ju vara komplicerade att svara på – det finns lagar och det finns lagar som är på väg att träda i kraft och EU har sina regler. 

Åsa Westlund.

Åsa Westlund, ledamot i partistyrelsen, deltog i samordningsgruppen inför partikongressen 2017.

– Vi gjorde ett förberedande arbete så att det skulle gå snabbare att gå igenom på vu och partistyrelsen. Vi såg till att förslagen till svar höll en bra kvalitet och svarade på motionärernas frågor, och att alla att-satser bemöttes i texten. Alla som skriver utlåtanden kanske inte vet hur man brukar göra och det är bra att ha samma principiella hållning när man till exempel ska besvara eller avslå en motion. 

– För att bifalla en motion ska det handla om en ny politisk inriktning, något som man inte har tyckt förut. Annars skulle varje partikongress behöva ta ställning till att vi är för jämlikhet. Om man besvarar en motion säger man att vi håller med om inriktningen, men kanske inte i alla detaljer. Det är alltid lite gränsfall om man ska besvara eller avslå en motion om det är någon del av den som kongressen inte omfamnar. 

Amalia Rud Pedersen.

Amalia Rud Pedersen, van motionsskrivare från S i Göteborg och SSUs förbundsstyrelse. 

– Arbetet är inte slut när du har skrivit motionen. Fortsätt att driva frågan på olika sätt för att skapa uppmärksamhet, kanske genom att skriva debattartiklar, starta en studiecirkel eller arrangera ett seminarium.

– Kroka arm med andra för att bygga upp stödet för din motion. Du kanske kan få flera S-föreningar att driva motionen, du kanske kan få fackligt aktiva att driva den i sina organisationer. 

Ashkan Panahirad.

Ashkan Panahirad, kongressgeneral för kongressen 2021.

– Runt om i Sverige finns det socialdemokrater som har lösningar på de gemensamma samhällsproblemen. Som genom sin motion tar strid för att förbättra samhället. Det är en aktningsvärd källa för policyutveckling och hjärtat i vår föreningsdemokrati. 

– Jag skulle tro att vi kommer att få in 3 000 motioner till årets kongress, ungefär 1 000 fler än förra kongressen.