Mot en starkare äldrevård

Ska du behöva vara rädd för att bli gammal och hamna på hem? Ibland verkar det så när man läser nyhetsrubrikerna. Men den S-ledda regeringen har under mandatperioden påbörjat en stor satsning på äldrevården som ska göra den bättre, starkare och mer pålitlig.

Läser man om äldrevården i media är bilden oftast väldigt mörk. Personalen sägs gå på knäna, pengarna och tiden räcker inte till, de äldre blir liggandes i sin egen avföring eller får liggsår med maskar i.

Att satsa på äldrevården för att ändra på det här var någonting Socialdemokraterna hade som vallöfte inför valet 2014. Socialdemokraterna ville anställa fler. Någonting de nu lyckats med efter fyra år i regeringsställning.

– Inom äldreomsorgen har vi lagt 7 miljarder på att höja bemanningen, växlat upp byggtakten av äldreboenden och gjort det enklare för äldre att få hemtjänst, säger äldreminister Lena Hallengren (S).

Äldreminister Lena Hallengren (S).

Det är Socialstyrelsen som fått i uppdrag att dela ut stimulansmedel till äldrevården. I deras uppföljningsrapporter för 2015 och 2016 framgår det att fler har anställts inom äldrevården.

I rapporten från 2016 framgår det att mellan satsningens början i juli 2015 och rapportens publicering i november 2017 har ungefär 5000 årsarbetare i olika yrkeskategorier hos kommunala och enskilda utförare av äldreomsorg finansierats av regeringens stimulansmedel.

Pengarna har gått till bland annat förbättrad kontinuitet i bemanningen, bättre nattbemanning och ett förbättrat arbete med aktiviteter för en meningsfull tillvaro för äldre personer med omsorgsinsatser. Men nu vill man fortsätta utveckla äldrevården och hela välfärden i stort, menar Lena Hallengren.

[blockquote author=”” pull=”normal”]”Vi har kommit långt med välfärden – men inte tillräckligt långt…”[/blockquote]

– Inför det här valet söker vi svenska folkets mandat att fortsätta det arbetet så vi kan skapa varaktiga förändringar som gör skillnad i människors liv. Vi har kommit långt med välfärden – men inte tillräckligt långt, och i det måste vi adressera, du ska kunna lita på att vården och äldreomsorgen finns där för dig när du behöver den, säger Lena Hallengren.

Och hon ser fortfarande problem med äldrevården. I ett land där genomsnittliga åldern på befolkningen blir allt högre blir det också viktigt med en hög kvalité på äldrevården.

– Även om det har skett förbättringar inom äldreomsorgen så finns det fortfarande problem med kvaliteten. Snart blir också vår stora generation, 40-talisterna, över 80 år. Så äldreomsorgen och välfärden generellt kommer behöva mer investeringar, inte nya skattesänkningar, säger hon.