Morgan Johansson: Två stater enda lösningen

Foto bakgrundsbild: Fatima Shbair/AP/TT

Utvecklingen i Mellanöstern efter 7 oktober är en djup tragedi för alla som drabbats av våldet, men också för alla som hoppats på en ljusning i denna långvariga konflikt.

I terrororganisationen Hamas attack mot Israel dödades över 1 200 människor på det mest bestialiska sätt. Hamasterrorister gick från hus till hus och dödade urskillningslöst män, kvinnor och barn. 7 oktober dödades det högsta antalet judar på en och samma dag sedan Förintelsen. Men Hamas dödade inte bara judar – de dödade muslimer, kristna, ja alla som råkade komma i deras väg. Dessutom tog man över 200 civila som gisslan och förde dem till Gaza.

Mot detta har Israel rätt att försvara sig. Det innebär att man har rätt att försöka slå ut Hamas i Gaza. Men enligt internationell rätt måste en sådan krigföring göras på ett sådant sätt att civila liv sparas i så hög utsträckning som möjligt. 

Efter åtta veckors krig, och uppemot 15 000 civila dödsoffer i Gaza, så är det nog uppenbart för de allra flesta att detta inte skett. Man kan inte flygbomba tättbefolkade områden utan att antalet civila dödsoffer blir enormt. Och sjukhus är inte legitima mål för militära attacker, utan måste fredas av alla parter. 

Nu måste internationella brottmålsdomstolen, ICC, få möjlighet att utreda krigsbrott. Alla som begått krigsbrott måste ställas till svars. ICC måste kunna gå grundligt och objektivt till väga för att skilja anklagelser från fakta.

De fruktansvärda bilderna av massgravar, söndersprängda människokroppar och svårt traumatiserade barn som vi tagit del av de senaste veckorna är omöjliga att värja sig från. Detta övervåld måste stoppas.

Vi socialdemokrater har varit tydliga från början. Vi fördömde Hamas terrorangrepp, och uttryckte Israels rätt att försvara sig. Men vi sa också att det måste ske inom ramen för internationell rätt. Vi har krävt att alla i gisslan släpps. Vi motsatte oss regeringens biståndsstopp, och krävde tvärtom en ökning av det humanitära biståndet till Gaza. Vi kritiserade att regeringen la ner Sveriges röst i FN när generalförsamlingen röstade om en vapenvila. Vi har kritiserat bosättarvåldet på Västbanken hårt, och krävt att Israel tar kontroll över de militanta bosättarna – i stället för att beväpna dem med automatvapen.

Tyvärr har vi sett hur den svenska regeringen under dessa veckor uppträtt ytterst passivt, och i vissa fall direkt destruktivt. Stoppet av utvecklingsbistånd var en sådan destruktiv handling. Bistånd behövs mer än någonsin för att stärka det palestinska samhället. Det gäller inte minst den palestinska myndigheten på Västbanken, som ju är den viktigaste motvikten mot Hamas. Nu har Sida konstaterat att inget svenskt bistånd gått till Hamas, men ändå dröjer regeringen med besked om när biståndet ska återupptas. Det är ytterst svagt.

Men trots allt det hemska som nu händer, så måste vi ändå förmå oss att se framåt. Tvärtemot vad många trodde, så har kriget också lett till att allt fler återigen talar om en tvåstatslösning. I en både överraskande och modig artikel i Washington Post (7/11), också publicerad i Svenska Dagbladet (13/11), skrev ordföranden för Judiska Världskongressen Ronald S Lauder: 

När kriget är över bör Israel sträva efter att avsluta den israelisk-palestinska konflikten genom en tvåstatslösning. En sådan process bör inledas omedelbart genom att Israel sträcker ut sin hand till Mahmoud Abbas, ledare för den palestinska myndigheten, och erbjuda sig att återuppta förhandlingarna om ett interimsavtal, eller till och med ett slutligt avtal för en tvåstatslösning.” 

Lauder föreslog också en Marshallplan för att lyfta hela området ekonomiskt, och återskapa framtidstron för de miljontals människor som levt i skuggan av konflikten i decennier. Det är i själva verket det bästa sättet att rycka undan grunden för extremism och terrorism. 

Att tvåstatslösningen nu är tillbaka på dagordningen visas också av att fler länder kan komma att erkänna Palestina som stat. Hittills har 139 av FNs medlemsstater gjort det, och Sverige erkände ju Palestina 2014. Nu överväger Spaniens socialistregering också ett erkännande, och vid ett regeringsskifte i Storbritannien har Labour lovat att göra det. 

En tvåstatslösning är den enda realistiska vägen framåt, och låt oss därför göra allt vi kan för att understödja de krafter som vill blåsa nytt liv i fredsprocessen.

Morgan Johansson (S) är vice ordförande i riksdagens utrikesutskott