Monica Widman-Lundmark: Vad ska vi med alla dessa medlemmar till?

När vi har stängt valstugorna, packat ner allt material och analyserat valresultatet, vad händer då? Foto: Lars Olsson.

Med elva veckor kvar till valet ligger allas vårt fokus på att skapa så mycket uppmärksamhet som möjligt. Det knackas dörrar, rings telefonsamtal, delas ut frukostpåsar och planeras för alla de aktiviteter som ska genomföras de sista hetsiga veckorna innan valet. De aktiviteter som förhoppningsvis blir avgörande för valutgången. Och nu pekar mycket år rätt håll.

Enligt SOM-institutets undersökning är det allt färre som tror på marknadsstyrning av välfärden och allt fler som ser fördelen med minskade klyftor i samhället och en stärkt välfärd. På en rad områden har väljarundersökningar visat en hög tilltro till Socialdemokraternas politik, inte minst vad gäller försvar och ekonomi. Dessutom har vi Magdalena Andersson, som har det högsta förtroendet av alla partiledare. Detta är några av de viktiga faktorer om kommer att vara avgörande för att så många människor som möjligt ska anse att Socialdemokraterna är det bästa alternativet att lägga sin röst på i höstens val till riksdag, region och kommun.

”En folkrörelse är en rörelse i människors hjärtan – en idé snarare än en organisation” hette det i Per Olof Enquists roman ”Lewis resa”.

Men sedan då? När vi har stängt valstugorna, packat ner allt material och analyserat valresultatet, vad händer då? När den vanliga vardagen ska genomlevas, med små och stora beslut som påverkar människors vardag ska fattas. Hur ska vi få varenda ny medlem att tänka, känna och säga ”Det här var ett klokt beslut, jag förstår varför vi bestämde oss för det!”  Och hur ska vi få varenda ny medlem att känna ”jag kan vara med och bidra till och påverka den politik som Socialdemokraterna för!” och kanske ännu viktigare än så, hur får varenda medlem kunskap om hur det kan gå till.  

Vi kan vara stolta över hur regeringen hanterat många saker, inte minst pandemin och förändringen i det säkerhetspolitiska läget efter Rysslands invasion av Ukraina. Men vi bör nog också ställa frågan hur skickliga är vi på att vara i opposition mot oss själva. ”En folkrörelse är en rörelse i människors hjärtan – en idé snarare än en organisation” hette det i Per Olof Enquists roman ”Lewis resa”.

Vill Socialdemokraterna även fortsättningsvis vara en folkrörelse så bör vi redan nu planera för att ambitiöst öppna upp för den så nödvändiga dialogen (och debatten) i komplicerade frågor. Den som breddar människors kunskaper och förmåga att kunna se samband mellan företeelser i samhället. Socialdemokraterna är en unik folkrörelse, och som en sådan bör vi avsätta tid och resurser till mellanvalsperiodernas viktiga folkbildande insatser.

Annars riskerar vi att förknippas med vackra tal och fagra löften som aldrig förverkligas.   

Monica Widman-Lundmark är verksamhetsutvecklare på Medlefors folkhögskola, tidigare förbundssekreterare för ABF