Monica Widman-Lundmark: Ingen människa kan köpas!

Enligt polisen har prostitutionen i Sverige ökat under pandemin, delvis beroende på att Sverige har varit ett av de länder som har varit relativt öppet, men att vi också är ett av de länder där marknaden har ökat.

Många kvinnor har flytt krig och kommit till Sverige med fasansfulla upplevelser med sig i bagaget. Det sexuella våldet ökar i händelse av krig och konflikter, de drabbade är kvinnor och barn i krigsområden och/eller på flykt. Våldtäkter, påtvingade äktenskap, prostitution, sexuellt slaveri och trafficking är vanligt. Sexuellt våld mot kvinnor är en strategi för att demoralisera och destabilisera fienden.

Detta är välbekant och redan år 2000 antog FNs säkerhetsråd en resolution för att motverka sexuellt våld och sexuellt utnyttjande i väpnade konflikter. Våldtäkt i krig jämställs med tortyr, folkmord och brott mot mänskligheten.

Att sälja sex blir en sista utväg, situationen ger dem inte något val.

Ställt i det ljuset är det smärtsamt att se nyhetsinslagen från Polisens ”Insats torsk” i mars 2022, där 38 män greps misstänkta för sexköp. I 30 fall hade kvinnorna nyligen flytt från Ukraina. Gemensamt var att de hade flytt kriget, var fattiga och därmed saknar resurser för att försörja sig själva och övriga familjemedlemmar kvar i landet eller på flykt i Europa.  Att sälja sex blir en sista utväg, situationen ger dem inte något val. Det kan framgå tydligt i annonserna att det är kvinnor som flytt kriget, men det bekymrar inte männen säger Polisens talesperson i samma inslag.

Myter om frivillighet och lyckliga horor kan effektivt bekämpas genom att ta del av de berättelser som prostituerade kvinnor delade under #intedinhora. Männen begår mycket grova våldsbrott, och utsattheten hos offren är ofattbar.  

Redan innan pandemin visade Folkhälsoinstitutets befolkningsstudie (2019) att nästan var tionde svensk man i Sverige köpt sex mot någon form av ersättning. Enligt polisen har prostitutionen i Sverige ökat under pandemin, delvis beroende på att Sverige har varit ett av de länder som har varit relativt öppet, men att vi också är ett av de länder där marknaden har ökat. Smaka på den!

Regeringens jämställdhetspolitiska mål är tydligt; mäns våld mot kvinnor ska upphöra! För att det ska bli verklighet måste vi sätta fokus på att upptäcka våldet, stärka skyddet för våldsutsatta, men också på att öka mäns delaktighet och ansvar för att stoppa våldet. Den proposition som regeringen nyligen beslutade om som bland annat innebär att minimistraffet för sexköp blir fängelse är bra. Men det räcker inte!

Vi måste parallellt ge samtalen om jämställdhet, attityder och värderingar förnyad kraft i alla sammanhang. Vi måste ta ställning mot sunkiga attityder och ageranden. Allt annat bidrar till att gynna förövarna!

Monica Widman-Lundmark är verksamhetsutvecklare på Medlefors folkhögskola, tidigare förbundssekreterare för ABF