”Möjligheter ska finnas under hela livet”

Matilda Ernkrans är en av S-kongressens centralfigurer. Hon är inte bara ordförande i Örebro läns partidistrikt. Hon är även medföredragande på kongressen i avsnittet som rör kompetensförsörjningen. Och som ny minister för högre utbildning får hon kongressens beslut om utbildningssatsningar på sitt bord i regeringskansliet.

– Jag har börjat som statsråd med att knyta den högre utbildningen tydligare till kompetensförsörjningen, att försöka dimensionera utbildningar tydligare till de brister som finns på arbetsmarknaden, de stora breddutbildningarna: lärarutbildning, sjuksköterskor, civilingenjörer.

Samtidigt är högre utbildningsinstitutioner självständiga myndigheter så det är inget som bara sker med ett enkelt direktiv uppifrån.

– De ska ha en stor frihet att utforma utbildningarna och utbudet, men vi lägger vi mycket gemensamma pengar på högre utbildning då måste man också få ut människor till de jobben. Då måste universitet och högskolor hjälpa oss i den kedjan att fler gå en sådan utbildning, säger Ernkrans.

Socialdemokraterna lägger fram en växa- och växlareform på partikongressen, för att stärka kompetensförsörjningen. Det måste bli lättare att växa inom sitt yrke eller växla yrkesbana. Kompetensbristerna ska mötas i en stor kunskapssatsning. Avsnittet behandlas av kongressen i dag lördag.

Förslaget är fortsätta utbyggnaden av högskolan och yrkeshögskolan med 30 000 nya platser till 2025. Partiet är också tydligt med att högre utbildning ska finnas i hela landet. Det är förutom kompetensförsörjningen även ett led i att bredda rekryteringen till högskolan och att hela landet ska kunna utvecklas.

Studiemedelssystemet föreslås förändras för att passa yrkesverksammas vidareutbildning. Universitet och yrkeshögskola ska få ett tydligare omställningsuppdrag. Utbildningsutbudet ska bättre anpassas till arbetsmarknadens behov, i hela landet.

Ernkrans var i Umeå i veckan och tittade på ”glesbygdsmedicin”, att utbilda människor som redan bor i glesbygden till yrken som kräver högre utbildning, ett arbete med inspiration från Australien.

På fredagen besökte hon på universitetssjukhuset och talade med en specialistsjuksköterska på intensiven som började som undersköterska för tjugo år sedan och sedan utbildat sig vidare.

– Hon började på ett yrkesprogram gick vidare. Men man ska även kunna göra tvärtom, gå en högre utbildning och efter att ha jobbat ett antal år komma på att man vill gå en yrkesutbildning. Det viktiga är att man inte någonstans ska lämna människor i hopplöshet, att man inte kan ta sig vidare.

Ernkrans framhåller även att kongressprogrammet genomsyras av ett perspektiv att möjligheter till utbildning och kompetensutveckling ska finnas genom hela livet.

– Socialdemokratin vill vara en kraft som står på människans sida. Trygghet är att känna att du får den utbildning och den kunskap som du behöver för att få ett jobb som du kan bygga ditt liv omkring. Det kan ändras genom livet och då ska det finnas en möjlighet att bygga på med kurser eller byta kunna byta bana.