Moderaterna har stött kamelcenter

”Vill man inte användas som dåligt exempel ska man inte skapa dem. Kamelfarmen är inget påhitt”. Det säger Jonas Ransgård (M), oppositionsråd i Göteborgs stad i Göteborgs-Posten tisdagen 28 februari. Men Moderaterna har hela tiden stött kommunens bidrag till Angereds kamelcenter.

I GP-artikel om Angereds kamelcenter förklarar Jonas Ransgård att han är kritisk till projektet och att bilden av Göteborg nu ”är ett mindre problem än verkligheten”.

17 december 2015 beviljade sociala resursnämnden i Göteborg 500 000 kronor till Angereds kamelcenter som ett ”föreningsbidrag för integrationsmedel” under 2016. Bidraget beviljades av en enig nämnd utan några förslag från något parti om att det ansökta bidraget inte skulle beviljas.

– Det är mer än vad jag kommer ihåg. Det var inget större ärende, säger Roger Björn (M), ledamot i sociala resursnämnden.

Johan Fält (M) är också ledamot i sociala resursnämnden. Han minns beslutet.

– Vi rätt så många sådana ärenden. Vi går inte in i detaljer, säger han.

Enligt Johan Fält bedömer inte sociala resursnämnden affärsmässigheten i de verksamheter som får integrationsmedel, men han tillägger:  – Kamelmjölk är ganska stort bland vissa grupper.

Sociala resursnämndens uppgift är enligt honom att se till att människor kommer in på arbetsmarknaden.

– Angereds kamelcenter har tagit emot praktikanter och nämnden beviljar därför pengar i efterhand.

Styrelsen för det kommunala näringslivsbolaget Business region Göteborg, BRG, har också beviljat pengar till kamelcentret.

– Det är en del av projektet Stadslandet, men det har inte varit någon diskussion om kamelcentret i BRGs styrelse, säger Axel Josefsson (M), ledamot i BRGs styrelse.

Han påtalar att Angereds kamelcenter har beviljats 100 000 kronor i konsultationsstöd av BRG, men att dessa pengar inte har använts.

Angereds kamelcenter ekonomiska förening bildades 2013. Under några år innan det hade centret varit en del av inkubatorsverksamheten hos det kommunala bolaget Utveckling Nordost utan att Moderaterna vid något tillfälle motsatte sig detta.

Kamelcentret har också fått ekonomiskt stöd från den politiskt styrda myndigheten Arbetsförmedlingen, av den moderatledda Västra Götalandsregionen utan att någon moderat politiker motsatt sig det.

Ny Tid har utan resultat bett om en kommentar från Jonas Ransgård.

Spara