Moderater vill ha marknadshyror

Socialdemokraterna varnar för att Moderaterna öppnar för marknadshyror efter valet. Moderaterna kallar det för lögn: Något sådant förslag finns inte.

Samtidigt har en rad ledande moderater motionerat om marknadshyror i riksdagen.

”Tre miljoner människor i Sverige… riskerar chockhöjda hyror på tiotusentals kronor om året om Moderaterna får bestämma. Det skulle tvinga folk att flytta från sina hem och öka otryggheten”, skrev Magdalena Andersson (S) med flera socialdemokrater i Aftonbladet i juni.

Detta efter en rapport från Hyresgästföreningen om hyreshöjningar på 50 procent och Moderaternas stämmobeslut om ett ”mindre reglerat hyressättningssystem”.

Muf-basen Benjamin Dousa jublade över moderatstämmans beslut om ”marknadshyror”. Men i valrörelsen värjer sig Moderaterna för begreppet och kallar det för en lögn från Socialdemokraternas sida.

”Något sådant förslag finns det inget politiskt parti som har lagt”, svarar Mats Green (M) bostadspolitisk talesperson.

Ett mindre reglerat hyressättningssystem är ett mer marknadsbaserat. Och hyrorna bör enligt Moderaterna höjas eftersom partiet menar att problemet är att ”de förhandlade hyrorna har… hållit nere lönsamheten”.

Läs mer: AiP / Stora konsekvenser av att tillåta lägestillägg på hyran

Men om man bortser från den semantiska debatten, så är det inte långsökt att utgå från att Moderaterna vill införa marknadshyror. Partiets ledande företrädare har ju återkommande motionerat om just marknadshyror i riksdagen.

Erik Bengtzboe (M), partiets skolpolitiske talesperson, motionerade 2016 om att ” se över bruksvärdessystemet till förmån för marknadshyror”.

”En flexiblare hyressättning där det blir möjligt att fritt sätta hyran skulle på kort sikt tillgängliggöra fler bostäder, och på lång sikt öka byggandet när lönsamheten blir bättre.”

Riksdagsledamoten och förre försvarsministern Karin Enström (M) skriver i sin motion ”Marknadshyror” (2002) att det är:

”dags att fråga sig om ett system där alla har samma chans, även om det handlar om mycket pengar, inte skulle leda till lite mer social rörlighet och lite mer av möjligheter – för alla människor.”

Skånes riksdagsledamot Boriana Åberg (M) motionerade 2016 om att ett:

”införande av marknadshyror, skulle påtagligt kunna bidra till en fungerande bostadsmarknad.”

Redan under Carl Bildt ställde Moderaterna krav på marknadshyror.

”Lägesfaktorn bör påverka hyresnivån på ett helt annat sätt än i dag. Marknadshyror bör redan nu kunna införas där det råder balanserad hyresmarknad”, skrev Bildt i en motion.

Under Fredrik Reinfeldt och de nya Moderaterna slipas språkbruket av. Det råder dock ingen tvekan om att marknadshyror är målet:

”att prisbildningen så långt som möjligt ska ske på den marknad som i det här fallet utgörs av hyresgäster, bostadssökande och hyresvärdar”, som den bostadspolitiska partimotionen 2005 av bland andra Fredrik Reinfeldt och Beatrice Ask uttrycker det.

Så när nu Moderaterna ska hävda att partiet inte vill ha marknadshyror så finns det ett visst trovärdighetsproblem.

Bland övriga borgerliga politiker som har motionerat om marknadshyror finns Alliansens bostadsminister Stefan Attefall (KD). Flera ledande centerpartister, bland annat Ola Johansson i civilutskottet, som har hand om bostadspolitiken, motionerade 2016 om att övergå till ”en mer marknadsbaserad hyressättning”.

Mest känd motionär för marknadshyror är Annie Lööf (C) som i en motion 2008 särskilt markerade att hon inte ville se några halvmesyrer:

”I debatten talas allt mer om marknads- eller lägesanpassning som en ny dimension i hyresregleringen. Det är bara en halvmesyr som inte leder till en fungerande hyressättning utan vilseleder medborgarna och skapar en felaktig förståelse av vad marknadshyror innebär”, skrev Lööf.