Moderat distansering

Bilden av Ulf Kristersson (M) och åtta medarbetare på en restaurang ställer frågan huruvida moderatledaren lever upp till Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att hålla avstånd på krogen.

Under hotet från coronaviruset jobbar nu väldigt många svenskar hemifrån för att undvika smittspridning via trängsel i lokaltrafiken och på arbetsplatser.

Politikerna föregår med gott exempel. Riksdagen har begränsat antalet närvarande ledamöter och i de utskottsmöten som inte genomförs digitalt sitter politikerna glest på varannan stol.

Debatten om trängseln på krogarna har fått stor uppmärksamhet i debatten. Smittskydd Stockholm har stängt flera krogar som brutit mot Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer (HSLF-FS 2020:9 ).

Folkhälsomyndigheten gick den 24 mars ut med riktlinjer om att:

”Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.”

På direkt fråga om hur stort avstånd, svarar Folkhälsomyndigheten:

”En riktlinje kan vara att hålla lite mer än en armlängds avstånd till varandra.”

Det går bra att gå ut på restaurang, men:

”ni bör undvika att sitta tätt tillsammans”.

Frågan är om Ulf Kristersson (M) och hans medarbetare levde upp till riktlinjerna när de firade en kollegas födelsedag 23 juni. På en bild från Instagram sitter nio personer tätt tillsammans runt ett bord.

AiP bad på måndagen om en kommentar till bilden av Ulf Kristersson, men har på tisdagen ännu inte fått något svar.

En av dem som under våren varnat för krogträngseln är Kristerssons partikollega, Stockholms finansborgarråd,  Anna König Jerlmyr (M).

– Situationen är fortsatt allvarlig och det är inte läge att börja återgå till det normala.

Regeringen har nu lagt ett förslag till direktiv för den kommission som ska granska Sveriges hantering av coronapandemin. En av punkterna är, enligt SR Ekot, i vilken utsträckning befolkningen har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.