Minnesord: Curt Persson

Curt Persson. Foto: PRO

Curt Persson (1938-2020)
Curt Persson, Uppsala, mångårig förbundsordföranden i Statsanställdas förbund/Seko och f d PRO-ordföranden, har avlidit 82 år gammal. Närmast sörjande är hustrun Gunilla.

Curt växten upp med en ensamstående mamma i Malmö. Yrkeslivet inleddes som brevbärare i Malmö 1954. Fackligt engagerad blev han 1961 studieorganisatör inom Postförbundets Malmö-avdelning, sedan sekreterare och slutligen så ordförande i avdelningen 1968. Året efter rekryterad som studieombudsman till Statstjänarkartellen i Stockholm. 1970 bildades så Statsanställdas förbund, SF, av nio LO-förbund inom statliga sektorn och Curt blev först 1972 förhandlingsombudsman och så förhandlingschef 1978. Förbundsordförande i SF blev han 1984 och kvarstod där som en profilskarp företrädare för statliga anställda inom järnväg, post, tele, vägarbete och vattenfall fram till 1995, då han lämnade ordförandeskapet när SF stöpts om till kommunikationsfacket Seko.

Fackliga studier hade en stark plats i Curts hjärta. Det bidrog till att han hela tiden – från kongressbeslutet 1993 och fram till genomförandet 1995 – var mån om att omstöpningen av SF till Seko skulle vara väl förankrat bland medlemmarna. Han lade även grunden för att Sjöfolksförbundet år 1996 blev med i Seko. Ett politiskt turbulent 90-tal krävde en stark organisation för att möta framtidens utmaningar och när nu Sverige efter 1994 blev EU-medlem.

Curt var 1990–1997 en uppskattad ordförande i Post- och Teleinternationalen, PTI. På den posten kvarstod Curt till kongressen i Montreal 1997. Curt var en konstruktiv problemlösare nationellt och internationellt, mötte problem med lugn och väl underbyggda argument, ofta idogt uppvaktande politiker hemma och i EU.

Curt förblev aktiv efter pensioneringen som ordförande i SOS Alarm och även ordförande för statliga bostadsakuten Venatius (bistod allmännyttiga bostadsföretagen med ekonomiska problem). Curt ingick även i regeringstillskatta ubåtsskyddskommissionen, i folkmun kallad för minkjägarna.

På 2000-talet blev Curt ordförande i Sveriges största seniororganisation, PRO. Han blev PRO-ordförande på kongressen 2008 och kvarstod där till kongressen 2015. I PRO kom hans fackliga förhandlingsvana väl till pass när han på olika sätt drev på om pensionerna och att få bort den skatteklyfta (den djupt ogillade pensionärskatten) som uppstod när jobbskatteavdragen infördes 2007 och framåt.

Såväl inom fackföreningsrörelsen som inom PRO är det många som minns Curt som en stridbar och orädd ordförande, alltid med medlemmarnas och organisationens bästa som ledstjärna. Och han blir saknad av många som en fin vän och god kamrat.

Sven-Olof Arbestål, Robert Björkenwall , Janne Rudén