Ministerns lösning på byggkraschen upprör

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet graf: SCB

Bostadsbyggandet är i fritt fall. Hyresgästföreningen och Byggnads kräver krisåtgärder.
Bostadsminister Andreas Carlson (KD) vill att fler ska bo inneboende.

Endast 14 550 lägenheter började byggas under första halvåret 2023, en minskning med 57 procent jämfört med 2022, visar ny dramatisk statistik från SCB. Det andra kvartalet har den lägsta byggtakten sedan 2009. Enligt Boverket kommer det att byggas minst 30 000 bostäder för lite 2025. Byggföretagen varslar.

Vad gör bostadsminister Andras Carlson (KD) för att möta detta?

– Det ska bli lättare att hyra ut en del av sin egen bostad. Vi har lagt ett förslag om att höja schablonavdraget vid privatuthyrning, säger Carlson (KD) till SVT.

Bostadsministerns akuta krisåtgärd är alltså fler inneboende.

– Vi har sett att i det här tuffa ekonomiska läget så kan det vara viktigt för hushållen att få en ekonomisk avlastning, säger Carlson (KD).

Svaret har fått kritik.

– Nu går man fram med ytterligare politik för att se till så att de i det ägda boendet kan tjäna mer. Ingenstans finns hyresgästperspektivet eller den byggboost som faktiskt skulle behövas för att lösa bostadsbristen. De stora investeringar som behövs kan inte lösas genom extra tusenlappar i fickan på villaägare, säger Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder.

Räntehöjningen har fått byggandet att tvärbromsa. Men Socialdemokraterna menar att regeringen samtidigt spär på krisen genom att slopa investeringsstödet till billiga hyreslägenheter.

”Som vanligt när högern styr: bostadsbyggandet kollapsar”, skriver Morgan Johansson (S) på plattformen X om SCBs siffror.

I Andreas Carlsons (KD) vision i höstas talades om ”en långsiktig och hållbar bostadspolitik för alla” och att ”fler bostäder behövs för att underlätta för ungdomar att få sin första bostad” och ”tillgängliggöra bostäder för grupper som i dag har svårt att komma in på bostadsmarknaden”.

Men det första konkreta politiska initiativet från bostadsministern handlade om att slopa investeringsstödet till billiga hyreslägenheter.

– Det ska tas fram reformer som möjliggör för fler att äga sitt boende, förklarade Carlson (KD).

Den nya bostadsministern har även stoppat tre S-tillsatta utredningar: motverkande av boendesegregation, olaglig blockuthyrning och social dumpning.

Även den tidigare bostadsministern Mats Odell (KD) slopade investeringsstödet. Det ledde till rekordbyggande 2007, eftersom bolagen ville hinna ta del av stödet. Andreas Carlson (KD) avfärdar kravet att tillfälligt förlänga stödet på grund av krisen. Tvärtom har regeringen brutit sitt eget tidigare löfte att de som sökt stödet före december 2021 ska godkännas.

Socialdemokraterna menar att det är ett minimikrav att bemyndiga länsstyrelserna att bevilja de liggande ansökningarna.

– Regeringens har svikit sitt vallöfte. Investeringsstödet fick ett abrupt avslut. Inte heller tas amorteringskravet bort, vilket byggföretagen efterlyste. Regeringens verktygslåda är i detta sammanhang helt tom. Detta riskerar nu att krascha en hel bransch, säger Leif Nysmed (S) i en riksdagsdebatt med bostadsminister Andreas Carlson (KD).

– Det handlar om att öka efterfrågan genom att öka köpkraften så att folk har råd att betala. Det handlar om att förenkla byggregler. Det handlar om att korta ledtider och om att få fram mer byggbar mark, svarar Andreas Carlsson (KD).

Men det krävs akuta krisåtgärder här och nu i budgeten, framhåller Hyresgästföreningens och Byggnads ordförande, Marie Linder och Johan Lindholm.

”En långvarig bostadskris vore en katastrof för hela Sverige. Men regeringen har fortfarande chansen att agera och motverka en kris som kan få effekter över flera generationer”, skriver Linder och Lindholm i Expressen.

De vill att staten i lågkonjunkturer ska stimulera byggande med förmånliga lån, de vill se byggkvoter för varje kommun med en statlig planeringsbonus och att en kriskommission med aktörer från branschen tillsätts.