Miljarder i skattepengar göder grov kriminalitet

Stora summor av skattepengar försvinner bland annat genom att organiserad brottslighet driver företag som får offentliga uppdrag och genom fusk med bidrag.

Medvetenheten om att välfärdsbrottslighet är ett stort problem har ökat på senare år. Sex av tio svenskar anser att välfärdssystemen behöver göras om för att hindra välfärdsbrottslighet, enligt en opinionsundersökning som revisions- och rådgivningsfirman PwC nyligen låtit genomföra.
– Ska vi sluta att betala ut våra offentliga medel till grovt kriminella i stället för att finansiera vård och utbildning, det tror jag kunde vara en bra valfråga, säger Sara Persson, Ekobrottsmyndigheten.