Mikael Damberg: Regeringen har ingen plan – hushållen pressas hårt

Foto Mikael Damberg: Philip Coroiu

Vintern vi har bakom oss liknar ingen annan. Priserna skjuter i höjden – på mat, el och boende. Vi får rapporter om att barn äter mer i skolan, för att de inte har råd att äta sig mätta hemma. Köerna till hjälporganisationerna blir längre. Skulderna hos Kronofogden växer. Inflationen, som fortsätter att öka, sätter en oerhörd press på hushållskassorna. Det är riktigt tufft för väldigt många svenskar just nu. I sådana lägen är det helt avgörande att samhället och politiken förmår göra det som krävs för att stötta svenska hushåll, göra lågkonjunkturen så lindrig som möjligt och bygga Sverige starkare.

För oss socialdemokrater är det tydligt att det här är en av de kommande årens stora samhällsutmaningar. Det nya och allvarliga ekonomiska läget förändrar spelplanen, och kommer att kräva mer av oss socialdemokrater.

Särskilt i ett läge där högerregeringen och Sverigedemokraterna helt har abdikerat från det ansvar som varje medborgare har rätt att kräva av sin regering – framförallt i tuffa tider. När vi socialdemokrater gick i opposition efter valet i höstas, lovade vi att vara en konstruktiv, men kritiskt granskande och tuff kraft i opposition. Det dryga halvår vi har bakom oss ger vid handen ett antal slutsatser.

Den första är att regeringen och Sverigedemokraterna inte verkar förstå vilket elände som just nu drabbar vanligt folk. Det kan inte finnas någon annan förklaring till deras senfärdiga och slappa reaktion på det förvärrade ekonomiska läget. De har gjort sitt yttersta för att ducka diskussionen om samhällsekonomin.

Regeringen och SD har gjort sitt yttersta för att rusta ner våra skyddsvallar mot lågkonjunkturen.

Mikael Damberg

Den andra är att regeringen och Sverigedemokraterna helt saknar en plan för att möta den ekonomiska krisen. Den gångna vintern har kantats av löftesbrott och en handlingsförlamning som vi menar har gjort hushållen mer utsatta nu när det ekonomiska läget förvärras. De införde ingen elräkningsakut för att hjälpa hushåll och företag att skjuta upp eller delbetala de höga elräkningarna. Själva elstödet är kraftigt försenat, och omfattar inte i ett första skede hela landet. När vi granskar elstödet djupare går det att konstatera att det är de rikaste hushållen som får mest – en elkund i södra Sverige får över 700 000 kronor. Undersköterskan i Umeå eller byggarbetaren i Östersund har hittills inte fått någonting alls. Lägger man det bredvid den stora skattesänkningen på 13 miljarder för landets höginkomsttagare blir det närmast ett inflationsskydd för de rikaste, men vanligt folk får klara sig på egen hand. Det duger inte, och det ska kallas vid dess rätta namn: ett haveri.

Regeringen och SD har gjort sitt yttersta för att rusta ner våra skyddsvallar mot lågkonjunkturen. De skär ner miljardbelopp i arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken, samtidigt som de underfinansierar välfärden. Det gör oss svagare och mer sårbara. Det riskerar att dra isär Sverige, när vi som allra mest behöver komma samman.

Det finns en annan väg. Vi socialdemokrater har presenterat lösningar och konkreta förslag som gör Sverige starkare i en tuff tid. Höjt barnbidrag under vintermånaderna, satsningar på arbetsmarknadspolitiken och fler utbildningsplatser, och investeringar i den gröna omställningen och i bostadsbyggande. Vi kommer att fortsätta och utveckla den ekonomiska politiken. När det är tuffa tider, står vi socialdemokrater alltid på vanligt folks sida.

Nu går vi mot fortsatt ekonomisk osäkerhet. Hushållen behöver besked. Blir bostadsbidraget för barnfamiljer förlängt? Kommer det fler åtgärder för att stötta hushållen? Blir det satsningar för att mildra lågkonjunkturen? Hittills verkar det tomt och orkeslöst från regeringen och Sverigedemokraterna. De måste orka axla ansvaret som kommer med att styra landet.

Mikael Damberg är ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna